Hiztegi honetan aipaturiko pertsona guztien zerrenda osatzen saiatu naiz, jakin ahal izan dudanean izena, bi deitura eta goitizena emanez. Ondarrutar direnei, edo aldi batez Ondarroan bizi izan zirenei (maisu, maistra, apaiz, mediku, alkate, “kaodemar” eta abar) izenaren ondoren parentesi artean “on.” (on.) ipini diet.

 

Abadea Jose, Orixo Poto (on.): (ABASTOSKUK) (BARRILLI) (BRUSE) (DENDI) (ERREKADORI) (KANTTOPI) (KONPITTI) (ORIXO POTO) (TXITXARRONEKO TABERNI)

Abadea Kosme (on.): (KOSMENEKO DENDI) (SIFONERI)

Abarketa Zuri (on.): (LABIÑENEKO DENDI)

Abaro (on.): (KARRETERU)

Agapito, Don Agapito (on.): (AGAPITO)

Agirre Azpiri Jesus Mari, Agirre (on.): (AFILLERU) (ATZEKO TIRI)  (DESIXENA) (GANARU) (KORKOTXE, 1) (LANPERNAK) (ORTIZ) (PIPERRA)

Agirre Madariaga Jose Manuel (on.):  (ALKATI) (SOLFEU)

Agirreoa Abadea Jose Antonio, Itturran (on.): (FABRIKANTI) (FABRIKI) (LESMESENEKO FABRIKI)

Agirreoa Pedro, Pedro Itturran (on.): (SALMUERI, 1)

Agirre Badiola Domingo Ascensión, Txomin Agirre, Don Domingo Agirre (on.): (AFILLERU) (EBAKUAZIÑOI) (ERREKAXI) (GANTZERU) (MANTSU) (ZU)

Agirre Salvador, Salbador Motxalli (on.): (LEATZERU)

Agirre Uranga Jose Mari, Jose Burgo (on.): (ALKATI) (ARRIKATZA) (BURGO, 2) (IKATZA) (IKATZEIXI) (KARBONEIXI) (PALI) (PITXIRRI) (ZINKE)

Agirre Uranga, Pitxirri (on.)  ( ixena falta): (IKATZA) (IKATZEIXI) (KARBONEIXI) (PITXIRRI)

Agirre Zelaia Rafael, Tanbo (on.):  (BATEPAAKI) (TANBO)

Agirretxe Azpillaga Eujenio, Aita Agirretxe frantzizkotar sermolaxe: (SERMOI)

Agirretxea Azpiazu Gotzon (on.): (ARRATOI-TXAKURRE) (TXAKURRAN BAUBARI) (TXAKURRE)

Agirretxea  Azpiazu Roke, Erroke (on.):  (ERROKE) (KANTTOPI)

Agirretxea Ruiz de Azua Eusebia, Euxebi Bolero (on.): (AZION KATOLIKA) (BIÑAJERAK) (KATEKISTI) (NESKA ZARRA) (NIÑOS POBRES) (SERORI, 1)

Agustin, Austiñ Osoroneku (on.): (KALANDIXE)

Ainkandi (on.):  (AINKANDI)

Aizpuru Ignacio, Iñaki Kaodemar (on.):  (KAO DE MARRA)

Aizpuru Txantxez Mari Karmen, Iñaki Kaodemarren alabi (on.): (KAO DE MARRA)

Aizpuru Txantxez Pakita, Iñaki Kaodemarren alabi (on.): (KAO DE MARRA)

Ajarrista Andresa, Andresa Arraiñsaltzalli (on.): (ARRAIÑSALTZALLI) (DESIXENA) (KOKONA) (PURU) (TXURRERO)

Ajarrista Aramaio Polikarpo, Poliparko (on.):  (APOSTOLU) (OÑORRAZIXAK)

Ajarrista Dolores, Dolos Txurrero (on.): (AKOLITTU, 1) (ARRAIÑSALTZALLI) (DESIXENA) (KANDELA ARGITTAN) (SAN PEDRO, 1) (TXURRERO)

Akarregi Arakistain Anuntzi, Miel Andixaneku (on.): (LANGUSTI, 3)

Akarregi Arakistain Maria Teresa, Miel Andixaneku (on.): (LANGUSTI, 3)

Akarregi Jose Luis, Akarregi pelotaxe: (ANDRAMAI EUNE) (BEXPERI) (GALDU, 6) (PELOTA PARTIDU)

Akarregi Larrañaga Auleriana, Auleine Pittu (on.): (JOSE LAKA) (KOFRAI ATZI) (MEIXENDI, 1) (PITTU)

Akarregi Larrañaga Agapita Juana, Apitte Meilla (on.):  (GALTZERDIXAK) (MEILLA)

Akarregi Larrañaga Domingo Jose (on.): (LANGUSTI, 3)

Akarregi Larrañaga Jose Martiñ (on.): (LANGUSTI, 3)

Akarregi Larrañaga Miguel, Miel Amdixe (on.): (ANDIXE,1) (AZI) (BERGI) (BURBILLE) (DESIXENA) (GAIXKI ESAN) (KANI, 2) (KANTTOPI) (LANGUSTI, 3) (MIEL) (MIEL ANDIXE) (TXALOPA JAUI)

Akarregi  Larrinaga Agustin, Austiñ Pastela (on.): (AKARREGI  TOTU) (ATTATERNU) (LAGUSTI, 3)

Akarregi Larrinaga Bixente, Bixente Zentello (on.): (AKARREGI TOTU)

Akarregi Larrinaga Juan (on.): (AKARREGI TOTU)

Akarregi Larrinaga Juan Jose, Akarregi Totu (on.): (AKARREGI TOTU) (ATTATERNU) (DESIXENA) (ESPALDIUE) (LANGUSTI)

Akarregi Larrinaga, Pastela anaxak (on.):  (LANGUSTI, 2)

Akarregi Lasarte Enrike (on.): (LOBO)

Akarregi Lasarte Jose, Jose Lobo (on.): (LANGUSTI, 3) (LOBO)

Akarregi Lasarte Patxi (on.):  (LANGUSTI, 3) (LOBO)

Akarregi Lasarte Piedad (on.): (KALE) (LOBO) (UMI-UMI) (SARIKONPONTZALLI)

Akarregi Maria Jesus, Mai Jesús Pittu (on.):  (LANGUSTI, 2)

Alberto,  Don Alberto (on.): (KALENTURI) (MEDIKU)

Albisu Arrasate Agapito, Apitto Kutxillo (on.): (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK)

Albisu Arrasate Geronimo, Jeolimo Kutxillo (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Arrasate Jesus, Jesusito Kutxillo (on.): (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK) (KOJU)

Albisu Arrasate Jose,  Emore, Emo (on.): (DRA) (EGURRETA, 2) (JIGANTI) (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK) (ZAKU)

Albisu Jazinto (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Anton (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Domingo (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Jaime (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Jose Mari (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Juakin Mari, Fralli (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Lasarte Rosario, Maia Rosario Kutxillo (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Pérez Agapito (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Pérez Aurora (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Pérez Carmen (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Pérez Estrella (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Pérez Felix (on.): (KUTXILLONEKUK)

Albisu Roke, Erroke Turubineku (on.): (ERROKE) (JIGANTI) (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK)

Albisu Zizili (on.): (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK)

Aldarondo Anjel, Anjel Astobaltza (on.): (KOZIÑERO IBILLI) (KUADRILLI, 1) (MATZAKU, 1)

Aldarondo Jose (on.): (BATELERU)

Aldarondo Juan (on.): (AFILLERU)  (DESIXENA)

Aldarondo Roberta (on.): (LANGUSTI, 3) (SARIKONPONTZALLI)

Aldarondo Zelaia Miren, Miren Sifoneri (on.):  (BATELERU) (ERREPARTIU) (PARTIU, 1) (SIFONERI)

Alegria Bakeriza Antigua, Antiua Ollarra (on.): (AFILLERU)

Alegria Bixente, Bixente Ollarra: (ATXURRE, 1) (DESENTOLLA) (ENTOLLA)  (ESTROPARI) (KOLTXONDE MOLLI) (KORDAALATZALLI) (KRIXARI, 1) (OLLARRA, 3) (PLAXE, 5) (UNO)

Alegria Elordi Pedro Mari, Ale (on.):  (DESIXENA) (TANBO)

Alegria Enkarna (on.): (MATRALLU, 2)

Alegria Estefania, Ollarra (on.): (KALANDIXE) (KOLTXONDE MOLLI) (KOLTXONERI)

Alegria Etxaburu Pedro (on.): (FABRIKANTI) (USABA, 2)

Alegria Pedro (on.): (LESMESENEKO FABRIKI)

Alegria Rosario, Rochill (on.): (ROCHILL)

Alejandro, Alejandro Itsu (on.): (ITSU)

Alfonso XII, Erregi: (MEDIKU)

Alfonso XIII, Erregi:  (ERREGI, 1) (LANGUSTI, 3) (MEDIKU)

Alkorta Ansotegi Pako, Baldomiñ (on.): (PARTIU, 1) (PATATERU) (TXARRITXIKI) (ZAKO PATATI)

Alkorta Badiola Maria Dolores, Mai Dolos Monu (on.): (DESIXENA) (TXIMIÑU)

Alkorta Badiola Rafael,  Monu (on.):  (DEFENTSI, 1) (MONU) (SOTERA MONU)

Alkorta Fernando, Jose Auasillaneku (on.): (ESTUDIANTI)

Alkorta Gimeno Gustavo (on.):  (MURTZI)

Alkorta Gimeno Marcelo, Martzelo Alkorta (on.): (MARTZELO)

Alkorta Iñazio, Erromaldaneku (on.): (MIRENTXUKUK)

Alkorta Jose, Armintxa (on.): (KAJA JOSTI)

Alkorta Jose, Jose Auazille (on.): (ANDRAMAI EUNE) (AUZILLE) (FIT) (JOSE)

Alkorta Bilbao Pako, Baldomiñ (on.): (TOTU, 1) (BIZIKLETI, 3)

Alkorta Paulin, Armintxa (on.): (BIZIKLETI, 3)

Altzibar Iriondo Joseba, Baraikuko Joseba (on.): (ASTU, 3)

Amadoz Leonardo (on.): (KAAMARRU, 3)

Amalia, Sor Amalia, Solamaria (on.):  (ESKOLI) (MAISTRI, 1) (MOJAK, 1)

Amallobieta Juan, Territxer (on.): (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK) (SAARDANDEIXE) (TERRITXER) (TXATARRA) (TXATARRERU)

Amallobieta Leandro (on.): (BIZIKLETI, 3)

Amilibia Karlos (on.):  (MUSIKERU)

Amutxastegi Gillermo (on.): (AFILLERU) (ENTZUTI, 2) (ZESTALAXE)

Amutxastegi Luis (on.): (TXABOLI) (ZESTERU)

Amutxastegi Manuel, Manuel Zesteru (on.): (MADALENA) (TXABOLI) (PIARMONIKI, 2) (ZESTERU)

Ana, Anita Tuel (on.): (LUTU)

Anabitarte Jose, Jose Kuba (on.): (LION PEPE)

Anakabe Antonio, Antonio Ogoiko (on.): (OGEIKO)

Anakabe Aspiazu Pilare (on.): (FABRIKI)

Anakabe Bitor, Sagu (on.): (BIENVENIDA)

Anakabe Bonifacio, Boni Nakarra (on.): (ESKARDI)

Anakabe Domingo, Inddar (on.): (GERRI, 4) (INDDAR)

Anakabe Elu Maria Concepcio (on.): (PEDRO ATANASIO)

Anakabe Ildefontso, Nakarra (on.):  (EBAKUAZIÑOI) (ESKARDI) (KAFE-TXANU)

Anakabe Isidora, Isidora Nakarra (on.): (KOSKAN)

Anakabe Jose, Jose Sau (on.): (ARRATAKO ERRAMU) (BANDI, 8) (INDDAR) (KONTZEJU) (MUSIKERU) (SAGU, 2) (ZINI)

Anakabe Jose Mari, Nakarra (on.):  (KOBRADORI)

Anakabe  Kandido, Kandido Sau (on.): (TXOFERRA)

Anakabe Maria Jesus (on.): (ALKAR)

Anakabe Sau (on.):  (DESIXENA)

Anakabe Iñaki, Nakarra (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (DESIXENA)  (DIARREINTZALLI)

Anakabe (on.): (BURKU)

Anbrosia, Anbrusi Andixe (on.): (GERRI, 4)

Andrinua Kortabarria Genar: (DZAT)

Añorga Daria, Darie Añorga (on.):  (LUTU)

Añorga Juan (on.):  (KOJU)

Ansola Domingo, Domingo Axi (on.): (MATXIN PLAKA)

Antonio (on.): (TOMAS)

Antonio, Antonio Triste, Errokeneku (on.): (TRISTE, 2)

Antonio Biko (on.):  (SARDIÑI)

Antonio, Antonio Zapateru, gozikarra (on.): (KALANDIXE)

Antonio, Antonio Pelukeru (on.): (ABARKETI, 3)

Antonio, Kateiko Antonio (on.):  (ATEPORTERU) (KATEI)

Antxustegi Juan (on.): (BADIOLA)

Antxustegi Juana, Luis Atanasion andri (on.): (DEJI, 3) (PEDRO ATANASIO) (SARIKONPONTZALLI) (ZESTI, 3)

Antxustegi Presentación, Present Santa Teesitaku (on.):  (UXOLA) (ZESTI, 3)

Antxustegi Teresa,  Jose Mantseon andri Teesa (on.): (ZESTI, 3)

Anuntxi (on.): (NOBIXU, 1)

Añorga Burgoa Carmen (on.): (KARRILL)

Añorga Burgoa Enrike (on.): (KARRILL)

Añorga Burgoa Iñazio (on.): (KARRILL)

Añorga Burgoa Juli (on.): (KARRILL)

Añorga Enrike: (KARRILL)

Arakama  Pedro, Don Pedro Bikaxu (on.): (ABARI) (AZION KATOLIKA) (BIKAXU) (DOTRIÑI) (EUSKERAZKO IXENAK) (JAUNE) (KATEKISTI) (NIÑOS POBRES) (SERMOI)

Arakistain Barinagarrementeria Maria Jesus, Mai Teesa Andixe (on.):  (ANDIXE, 4) (AZI) (BURBILLE) (DESIXENA) (KANTTOPI) (MIELANDIXE)

Arakistain Rufina,  Etxe Txikiku (on.):  (ABILLANI) (BARKILLERU) (GOZOLUZI) (KAAMELU) (KARRU) (KOMUNIÑOI) (MANTEKAU) (NOBE) (PIRULI) (RUFINANEKO KARRU) (SALADILLAK) (TXOKOLATI, 1)

Aramaio  Anakabe   Pedro Angel, Karteru (on.):  (AFILLERU) (ARRAÑE, 6) (ELDU) (GARAU, 1) (KARTERU, 1) (KARTERU, 2) (KONKURTSO DE PESKA) (SISANGRI)

Aramaio Bengoetxea Aitzol (on.): (MARABILLI)

Aramaio Edurne (on.): (DOTRIÑI)

Aramaio Etxaburu Jesus Mari (on.): (GORRIXE ATA) (KANTTOPI) (MUSIKERU) (KORKOTXE, 1)

Aramaio Etxaburu Pedro, Pello Aramaio (on.): (BURBILLE) (KANTTOPI)

Aramaio Etxaburu Teodoro, Tiadoro Aramaio (on.):  (KANTTOPI)

Aramaio Iñaki (on.): (KORDELERU) (KORDELEXI) (TXIRRIKI)

Aramaio Jesus Mari, Mama (on.):  (KORNETI, 2) (MAMA)

Aramaio Kontxita (on.): (DOTRIÑI)

Aramaio Orlando, Karteru (on.): (ENTZUN, 1) (KARREKIRI) (KARTERU, 1) (KARTERU, 2) (PARTIU, 3)

Aramaio Perfecta, Perfeta Aramaio (on.): (KALANDIXE)

Aramendi  Landaribar Gonzalo (on.): (BIZIKLETI, 3)

Arana Goiri Sabino, Sabino Arana: (BIZKAITTARRA)

Aranbarri Alberto, Albertiñ, Kaltxas (on.): (KAZERU, 2)

Aranbarri Artetxe Antonio (on.): (BARAIKU)

Aranbarri Badiola Jose Mari, Egia Pasteleru, atte (on.): (EGIA) (TERRITXER)

Aranbarri Cecilia, Zizili (on.): (KALEKUTZI) (NESKA ZARRA) (PLAZUELI)

Aranbarri Daria, Daria Akulu (on.): (AKULU)

Aranbarri Domingo, Arrialperra (on.): (ALPERRA, 3) (ANDRAMAI EUNE) (AUAZILLE)  (BANDERA ESPAÑOLA) (DESIXENA)  (FIT, 2)

Aranbarri Elisabet (on.):  (SAN JEOLIMO)

Aranbarri Etxaburu Jose Mari, Botx (on.): (BUZTAÑU) (MALDIZIÑOI) (ESKOLAU)

Aranbarri Etxaburu Jose Mari, Egia Pasteleru, semi (on.): (ARINGAINGA KARRERI) (BIZIKLETI, 3) (EGIA) (KAAMELU) (KALTZANDI) (KARNABALAK)  (KARRERI, 1) (KOLIÑETI) (MALBABISKU) (MOTZA) (PASTELERU) (PASTELEXI)

Aranbarri Eujenio, Ejuenio Kaltzandi (on.): (KALTZANDI) (MOTZA) (PASTELERU) (TANGU)

Aranbarri Felisa, Felisa Akulu (on.): (AKULU) (ARKUK) (AZI) (DEJI, 3) (ETXEZURITZALLI) (GERRI, 4) (GRAK, 2) (PINTTAKETERU)

Aranbarri Fernando, Piperra (on.):  (ASIKE)

Aranbarri Garmendia Jose,  Jose Amadea (on.): (ALKATI)

Aranbarri Ignacio, Iñazio Kakote, atte (on.): (KAKOTE)

Aranbarri Ignacio, Iñazio Kakote, semi (on.): (DESIXENA) (ESKILLARAK, 2) (KAKOTE, 1) (KAPITTANA)

Aranbarri Iñigo:  (ARBOLI, 1) (GALLEGO) (GANTZERU) (OLLU, 1)

Aranbarri Jesús, Jesús Akulu (on.): (DITO)

Aranbarri Jose (on.): (BARAIKU)

Aranbarri Juan, Juan Akulu (on.):  (EBAKUAZIÑOI)

Aranbarri Karmelo (on.): (ESTROPARI) (KARNABALAK) (KAZERU, 2) (KOFRAI ATZI) (KUADRILLI, 1) (MADRE ROSA)

Aranbarri Makazaga Pedro, Pedro Mitxel (on.): (LESMESENEKO FABRIKI)

Aranbarri Makazaga Vitoria (on.):   (TOBANEKU)

Aranbarri Narziso (on.): (AIDA) (BASERRIXE, 2) (ISO)

Aranbarri Nikolas, Akulu, Nikolau (on.): (KALANDIXE)

Aranbarri Pedro, Laka alkilerristi (on.): (ALKILERRA, 1) (ALKILERRA, 3) (BIZIKLETI, 3)

Aranbarri Pedro Mari, Kaiku, Porru (on.):  (KAPITTANA) (TANGU)

Aranbarri Pilar (on.): (KAKOTE, 1)

Aranbarri Santa, Santa Akulu (on.):  (AKULU) (BALKOI, 2) (DITO) (ESKOLA KIESIK) (KARTZELI, 2) (REPUBLIKANUK) (TXUTXU)

Aranbarri, Piperra (on.):  (DESIXENA) (PIPERRA)

Aranberri Gillerma, Maidolos pelukerin-de ama (on.): (POSPOLIÑE, 1)

Aranberri Rita, Maidolos pelukerin-de ixiko (on.): (POSPOLIÑE, 1)

Aranburu Azpiazu Josefa, Jospa Kantaleku (on.):  (KANTAL)

Aranburu Bengoetxea Luis Fernando, Kantal (on.): (KANTAL)

Aranburu Bengoetxea Matias, Kantal (on.): (KANTAL)

Aranburu Bengoetxea Natividad, Nati Kantal (on.): (KANTAL)

Aranburu Jose Mari, Jose Mari Kantaleko (on.):  (EBAKUAZIÑOI) (KANTAL)

Aranburu Sebero, Kantaleko auazille (on.): (ANDRAMAI EUNE) (AUAZILLE) (URE, 1) (FIT) (KANTAL)

Aranburu, Kantaleko, Sebero auazillan atte (on.): (LUTU)

Arantzamendi Akarregi Antonio, Antonio Morroxku (on.): (ANTONIO) (MEIXENDI, 1)

Arantzamendi Akarregi Magdalena, Madalena Veranoku (on.): (KRIXARI, 2)

Arantzamendi Anakabe Domingo, Domingo Atanasio (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Anakabe Luis, Luis Atanasio (on.): (MOLLI) (PEDRO ATANASIO) (SARIKONPONTZALLI)

Arantzamendi Anakabe Maria Dominga (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Anakabe Miren Edurne (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Anakabe Xole, Xole tabernaku (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Antxustegi Ander (on.): (PEDRO ATANASIO) (SARIKONPONTZALLI)

Arantzamendi Antxustegi Luis Mari, Luis Mari Mollaku (on.):  (KANTTOPI) (PEDRO ATANASIO) (SARIKONPONTZALLI)

Arantzamendi Antxustegi Maria Antigua (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Azpiazu Jose Antonio (on.): (AGINZORROTZA) (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Azpiazu Kepa (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Azpiazu Lurdes (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Bakeriza Atanasio (on.): (PEDRO ATANASIO)

Arantzamendi Domingo (on.): (KANTTOPI)

Arantzamendi Domingo, Domingo Koastei (on.):  (BATELERU)

Arantzamendi Egiguren Alfontso (on.): (ALKAUETEXI)

Arantzamendi Egurrola Mertxe (on.): (ALKAUETEXI)

Arantzamendi  Francisca (on.): (TXOKOLATE)

Arantzamendi  Jose Felix eta Ignacio (on.): (KANTTOPI)

Arantzamendi Jabier, Iperkaleko Jabier Rubixu (on.): (AFILLERU) (KIRIKOLAU) (RUBIXU)

Arantzamendi Jose, Jose Laka (on.): (JOSE LAKA)

Arantzamendi Mugartegi Itziar, Juaniton arrebi (on.): (KOMUNIÑOI)

Arantzamendi Mugartegi Juan, Juanito Arantzamendi (on.): (AFILLERU) (DESIXENA) (GARRANTZIXE) (GERRA DENPORI) (ITXOSUN SARTU) (KOBRADORI) (KOMUNIÑOI)(REDERU) (TABERNI)

Arantzamendi Kandido, Kandido Sau  (on.): (ZURITTAN)

Arantzamendi Nicolás (on.): (ITXOSUN SARTU)

Arantzamendi Osa Jabier, Alkatineku (on.): (KARREKIRI) (LOIOLA)

Arantzamendi Osa, Jose Ramon, Alkatineku (on.): (AKOLITTU, 1)

Arantzamendi Usuriaga Pedro Mari, Pedro Atanasio (on.): (ARRANTZAN, 1) (GORRIXE ATA, 3) (PATROI) (PEDRO ATANASIO)

Arauco Akarregi  Begoña (on.): (BOLANDERI, 3) (DAÑATA) (ESKU, 4) (GOIBURU) (GOITIBERI) (ITXOSKABRI)  (KALE) (TANKERTA) (TRESMALLI, 1) (UMI-UMI)

Arauco Akarregi  Jose Matiñ (on.): (KALE) (UMI-UMI)

Arauco Akarregi Faustino (on.): (UMI-UMI)

Arauco Akarregi Josu (on.):  (UMI-UMI)

Arauco Akarregi Pako, Pako Arauko (on.):  (BOLANDERI, 3) (LOIOLA) (KANTTOPI) (PERDIGOI) (SARIKONPONTZALLI) (UMI-UMI)

Arauco Gartzia Anjel, Murtzi (on.): (KORNETI, 2)

Areitio Maria: (GOIKOTORREKO DENDI) (TORRI)

Arenaza Julian: (JANGARTZU)

Arenosa Ricardo (on.): (ARENOSA) (BURBILLE) (PUZTU)

Aresti Segurola Gabriel: (ZUBEROA)

Aretxaga  Concepcion, Kontxita Boltsillo (on.):  (AFILLERU)

Argoitia Juan Andres: (ABERATSA)

Argoitia Maria, Maritxu Egigurenen ama (on.) : (ESKOLI, 1)

Argoitia Soter (on.): (BALANDRERU)

Arieta-Araunabeña Piedra Eneko, Arieta:  (PUESTU, 3)

Aristi Azpiazu Jabier (on.): (KANTTOPI)

Aristi Juan Luis: (ESKU-UTSIK)

Aristi Miren, Miren Sau (on.):   (KOMUNIÑOI)

Aristondo Agirre Jose Mari, Joxe Mari Baxerri (on.): (ARRAIÑ GAIZTUK)

Aristondo Agirre Salbador, Baxerri (on.): (KALANDIXE)

Aristondo Agirre Tomas, Tomas Baxerri (on.): (AINGERU, 3) (ALBA PUNTI) (ARDORA, 3) (ARRAIÑ GAIZTUK) (GARIXU) (GURMAIZTE) (IRIONDO ARRAÑE) (IXURDI, 2) (JATEARRAÑE) (MALLI, 2) (MANDDUBI, 1) (PLASONA) (SABALU) (SABLI, 1) (SALBI, 2) (SALBEUE) (SARDI, 1) (SARDIÑI) (SARE ARRAÑE) (SARERU) (TAKOTA, 1(TAKOTA, 2) (TINGLOI, 1) (TRESMALLI, 1) (TRESMALLI, 2)

Aristondo Antonio, Antonio Berdela (on.): (ANTONIO) (BERDELA) (BERLENKI)

Aristondo   Francisco, Fraixkorena (on.): (BERGI) (ESTRAPU, 1) (FRAIXKORENA) (KOFRAI ATZI) (TXALOPA JAUI)

Aristondo Iriondo Salbador (on.): (FRENTE EIÑ, 2) (KALANDIXE)

Aristondo Jose Anjel (on.): (ALKARTASUNA) (KAJERU) (SALTSA ARRAÑE)

Aristondo Jose, Lenteji (on.):  (ERREKADORI)

Aristondo Juan Luis, Fraixkorenaku (on.): (ESTUDIANTI) (KANTTOPI) (MEZA BARRIXE) (ORDENA)

Aristondo Bitoriano, Fraixkorenaku (on.):  (FRAIXKORENA) (KANTTOPI)

Aristondo Miren (on.): (ESKOLA KIESIK, 2)

Arkotxa Arrizabalaga Benigno, Beino Anjel Arroneku (on.):  (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARRO) (ARRU) (DIARREIÑTZALLI) (ESTRELLITA) (KUADRILLI, 1)

Arkotxa Arrizabalaga Emeteria, Anjel Arroneko Emeteri  (on.):  (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARRO) (ARRU) (BIKIXAK) (BULARRA) (ESTROPARI) (ETXEBARRU) (JOSPANTONI) (LANTZIN-LANTZIN) (ONDEZTU)

Arkotxa Arrizabalaga Pedro, Anjel Arroneku (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARRO) (ARRU) (ASTILLERO TXIKIXE) (ESTRELLITA)

Arkotxa Bernedo Jose, Txanterrika (on.): (KALANDIXE) (TXANTERRIKA)

Arkotxa Edurne (on.):  (DISPAATI) (NIÑOS POBRES)

Arkotxa Elisabeth (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA)

Arkotxa Garramiola Anjel, Anjel Arro (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARRO) (ARRU) (ASTILLERO TXIKIXE) (BALANDRERU) (ESTRELLITA) (FRENTE EIÑ) (TRISTE, 2) (TXIMINI TOTO)

Arkotxa Jose Antonio (on.): (AFILLERU)

Arkotxa Maria Rosa (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA)

Arkotxa Migel (on.): (BIENVENIDA)

Arona (on.):   (ASTILLERUKO KOJU) (BEAKUNI) (BURLI, 2)

Arostegi Aranberri Asun, Maidolos pelukerin aizti: (EBAKUAZIÑOI)

Arostegi Aranberri Jose Luis, Jose Luis pelukerun atte: (EBAKUAZIÑOI)

Arostegi Aranberri  Maria Dolores, Maidolos pelukeri  (on.): (DESFILI) (EBAKUAZIÑOI) (KOMUNIÑOI) (LIBERAZION DE ONDARROA) (POSPOLIÑE, 1)

Arostegi Hermenejilda, Hermenejilde Koji (on.): (KOJI) (POPAKEXU, 2)

Arostegi Jose Luis, Joseluis pelukerun atte (on.): (ESTROPARI)

Arostegi Jose Luis, Joseluis pelukeru: (ESTROPARI)

Arostegi Maria Cruz, Maia Kruz (on.): (AZAITUNI) (KRIXARI, 1) (MOSTO) (MOSTRADORA) (ZERBIU)

Arostegi  Zarraga Juan,  Kubala (on.): (ABILLE) (AFILLERU)

Arozena Victor, Arozena panaderu (on.): (PANADEIXI) (PANADERU)

Arraitunandia Jose Migel: (KAPIRO)

Arrasate Francisco, Patxi Arrasate (on.): (ERROIXE) (ETXEBARRU) (EUSKERAZKO IXENAK) (KAPONARI) (KUTXILLONEKUK) (TXAPASKO BARKU)

Arrasate Hilario (on.): (KUADRILLI, 1)

Arrasate Jesús (on.):  (TALAXERU)

Arrasate Joseba (on.): (PARA, 2) (PORTERU, 1)

Arrasate Juakin (on.): (BUZTAÑU)

Arrasate Maria (on.): (KUTXILLONEKUK) 

Arrate Julian (on.): (ULI PIKA)

Arrate Jesus (on.):  (ZARAXE)

Arratibel Munduate Luis: (KOAXI)

Arriaran Jose eta Pako: (ANDRAMAI EUNE) (BEXPERI) (PARTIDU) (PELOTA PARTIDU)

Arrieta (on.): (KAJA JOSTI)

Arrieta Idiakez Francisco Javier (on.): (GOIBURU) (MARRAENA)

Arriola Ana, Doña Anita (on.): (ESKOLI, 1)

Arriola Celedonio, Don Zeledonio (on.):  (ESKOLA PESKA) (ESKOLI) (NIÑOS POBRES) (PANTALOIK, 1)

Arriola  German, Don German (on.): (ABARI) (DON) (ESKRIBAUKU) (KALANDIXE) (KOMUNIÑOI) (KONFESA) (MEZI) (NATUBITTATE EUNE) (SERMOI) (UR BERENKATU)

Arriola German (on.): (ASIKE)

Arriola, Astilleruko Kaizer (on.): (ASTILLERU, 1) (LORU, 2) (TXAAKI)

Arriola Kandido (on.): (ASTILLERU, 1) (ESKOBOI) (PAETEKO ERLOJU)

Arriola Lauriano (on.): (DENDI) (KANTTOPI) (PAOKA)

Arriola Lide (on.): (KANTTOPI)

Arriola Luis, Don Luis (on.): (ARANTZI) (ASTILLERUKO KOJU) (BAÑU) (DON) (JAUNE) (KRIXARI, 1) (MEDIKU) (OBISPU) (TXALETA)

Arriola Pakita (on.):     (KATEKISTI)

Arriola Pedro, Pedro Karnazeru (on.): (KARNAZERU)

Arriola Visitación, Bisit Arriola (on.):  (ARBOLI, 2) (AUTSE) (ESKOBOI) (LUSTRIA) (PAETEKO ERLOJU)

Arrizabalaga  Andres, Txebito (on.):  (TXEBITO)

Arrizabalaga Aranbarri Begoña (on.): (FABRIKI) (MAISTRI, 3)

Arrizabalaga Aranburu Miren, Miren Kantaleko (on.): (ALKAUETEXI) (ASIKE) (BALANDRERU) (BANDERA ESPAÑOLA) (BARRILLEIXI) (BAULE) (BENTURO) (BLASTIN) (DESPIXKI) (DITO) (EGURRETA, 1) (FALTIAZ EON) (FILETI, 4) (GERRI, 4) (GOSI, 4)  (KAKATZI, 2) (KANTAL) (KOMUNIÑOI) (KORTI, 2) (KOSKAN) (LAATZA) (LANTZOI, 1) (LUTU) (NOBE) (ON, 9) (TXOKOLATI, 1) (URE, 1) (SUE, 3) (ZINI)

Arrizabalaga Aranburu Santi, Kantaleko (on.):  (GOSI, 4) (MAMARRO)

Arrizabalaga Arrizabalaga Juan Jose (on.): (ESKOLA LAUNE) (FALTA, 6) (NOBE) (SERVIDOR DE USTED)

Arrizabalaga Arrizabalaga Santi (on.): (FALTA, 6) (IRAZI)

Arrizabalaga Badiola Antonio, Antonio Saasta, (on.): (AINGIRI, 2) (AIÑE) (A LA APOPILLO) (ANTONIO)  (ANTXOBI, 3) (ARRAÑE, 2)  (ARRAIÑ GAIZTUK) (ARRAIÑ GOLPI) (ARRAIÑ PARTI) (ARRAIÑ ZATARRA) (ARRATAKO ERRAMU) (AUZEÑENTZAT) (BARBAÑE) (BATELERU) (BERLENKI) (BESIUE, 3) (BLANKURI) (BRAERI) (BURKU) (DEIXAK) (DESERA) (DIARREIÑTZALLI) (EBAKUAZIÑOI) (EPETIN) (ESNETELI) (ESTROPARI) (EZKONDU) (FAOLERU) (GALDU UNI) (GANBUSTEN EIÑ) (GATZERRI) (GAZTEMATTI) (GORRIXE, 2) (GORRIXE, 3) (INDDARRAK) (IKUSIKOZU) (ISTILLU) (ITXOSATI) (IXURDI, 1) (IZARI) (KABRAZOPI) (KAFE-TXANU) (KARNABALAK) (KATXALADI) (KOKOTA) (KOSKAN) (KRIXARI, 1) (LEAZBURU) (LORU, 2) (MALUTATAN) (MANDDUBI, 1) (MASOTI) (MATXIN PLAKA) (MIRENTXUKUK) (NOBIXA-NOBIXUK) (OKOTSA) (OÑORRAZIXAK) (OSABA) (PALOTA) (POTXERA BARRITTU) (SAASTA) (SALBAKONDUTU) (SARDIÑI)  (SARIK JO) (SARIK TIRATU) (SASOI, 1) (SEÑERU) (SOKAMUTURRRE) (SOMATENAK) (TRETZI, 1) (TXAAKI) (TXAPELGORRIXE) (TXISPOI) (TXITXAISTE) (TXITXIÑE) (ZAIÑDDU, 1) (ZENTELLAS, 2) (ZESTI, 3) (ZIESKO ERROPAK) (ZURRUPUTUNE)

Arrizabalaga Badiola Edurne, Kresalako Edurne (on.): (ARKUK) (BALDINTZA) (BARBADOA) (DEITTOZU) (DENPORI, 4) (EBAKUAZIÑOI) (ERROIXE) (EZKONDU) (EL SUSTANTZIERO) (ITSUELU) (KAFE-TXANU) (KONPOSTURI) (KRIXARI, 1) (MOTELA, 2) (MUSTELIÑE) (SAASTA) (TUTORI) (TXARTELA, 1) (UMI) (URAKU EIÑ)

Arrizabalaga Badiola Joseba (on.):  (EBAKUAZIÑOI) (KAFE-TXANU)

Arrizabalaga Badiola Juan Jose (on.): (BALANDRERU)

Arrizabalaga Badiola Miren, Kresalako Miren (on.): (AGINALDU) (AMABESUTAKU)  (ATTABESUTAKU) (BARBADOA) (BESUTAN ARTU) (BIETZOSKOLAK) (EBAKUAZIÑOI) (KONPOSTURI) (KUATRO DE OTUBRE) (MASKULU) (ZINTZ EIÑ)

Arrizabalaga Badiola Pedro, Pedro Kresalaku, Pedro Okerra (on.): (ARRAÑE, 5) (BESUTAKU) (EBAKUAZIÑOI) (GABONZAR EUNE, 1) (KAFE-TXANU) (KORROSKARI, 1) (KOSKAN) (NOBIXA-NOBIXUK) (OKERRA, 2)

Arrizabalaga Badiola Rosa, Errosa Anjel Arroneku (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARRO) (ASTILLERO TXIKIXE) (BALANDRERU) (ESTRELLITA) (ETXEBARRU) (TXIMINI TOTO)

Arrizabalaga Badiola  Rosario, Rosario Kresalaku (on.): (EBAKUAZIÑOI) (KONPOSTURI) (KRIXARI) (TUTORI) (ZESTI,3)

Arrizabalaga Barbara, Barbare Saasta (on.): (BALDINTZA) (SAASTA)

Arrizabalaga Basterretxea Andoni, Mirentxuku (on.): (AKOLITTU, 1) (AUZEÑENTZAT) (AZAÑI, 3) (AZI) (BARRUN) (BIETZOSKOLAK) (BULARRA) (BURBILLE) (BURUZ BERA) (DEBERRAK) (DINDILIZKE) (GORRIXE ATA, 4) (IZARI) (KABALLU) (KANTTOPI) (KIKIRRI) (KUARTU) (KUNPLIU) (MAIXE) (MARKI, 5) (MATSA, 1) (MIRENTXUKU) (LURRUNE) (PARADI, 1) (PATALA) (PORTEROKA) (PRESU, 3) (REGLI) (SAN IÑAZIO) (SENARRA) (SOLDAU JUN) (TAPI, 4) (TELI, 3) (TINTTI, 1) (TXIRRISTARI, 3) (ULE) (UME  JESÚS PRAGAKU) (ZAFA)

Arrizabalaga Basterretxea Begoña, Mirentxuku (on.): (ARTI) (ARREBI) (BARRIXE, 3) (EJERTZIXUK, 2) (ENTZUNTXARREKU) (EZPANAK PINTTATEKU) (ILLDDAKUN TRAJI) (LOIOLA) (MARIA, 1) (MARTIXE) (MAUNEZKO TRAJI) ( MIRENTXUKUK) (NESKI)

Arrizabalaga Basterretxea Edurne, Mirentxuku (on.): (ARREBI) (BARRIXE, 3) (ENTZUNTXARREKU) (EZPANAK PINTTATEKU) (LENGUSIÑI, 2) (MARTIXE) (MIRENTXUKUK) (NESKI)

Arrizabalaga Basterretxea Imanole, Mirentxuku (on.): (ANDRA TXIKIXE) (ARREBI) (BALKOI, 2) (BESUTAKU) (GOZOLUZI)  (INPORTANTZIERI) (SOLFEU) (KANDELA ARGITTAN) (MIRENTXUKUK) (NESKI)

Arrizabalaga Basterretxea Jon, Mirentxuku (on.): (AIÑE, 1) (ALKARTASUNA) (AZAÑI, 3) (AZI) (BENTI) (BERLENKI) (BEXPERAK) (BIETZOSKOLAK) (BUZTAÑU) (DEBERRAK) (EZPANAK PINTTATEKU) (GUARDARRAÑE) (ILLDDAKU) (IZARI) (KANTTOPI) (KARRERI, 1) (KENDU, 1) (KIKIRRI) (KOPALETA, 2) (KUARTU) (LAUNE, 1) (LEJIA) (LOIOLA) (LURRUNE)  (MARASMI) (MARKI, 5) (MAZI-BARRILLI) (MEIXENDI, 1) (MERMI, 2) (MIRENTXUKUK) (PARADI, 1) (PATALA)  (PIXA) (PORTEROKA) (REDERU) (SEGIKE) (TAPI, 3) (TOMAS) (TXIPLI-TXAPLA, 2) (ULE) (ZAKATZA, 3) (ZEIÑ) (ZERRAUTSE) (ZINKE)

Arrizabalaga Basterretxea Joseba, Mirentxuku (on.): (INTSOLAZIÑOI) (MIRENTXUKUK)

Arrizabalaga Basterretxea Josu, Mirentxuku, Panizo (on.): (AFILLERU) (ALKARTASUNA) (FABRIKI) (MIRENTXUKUK) (SERVIDOR DE USTED)

Arrizabalaga Basterretxea Lurdes, Mirentxuku (on.): (AFILLERU) (ARREBI) (EZPANAK PINTTATEKU) (KAPONARI) (MIRENTXUKUK) (NESKI) (SOLFEU) (TXAPELA)

Arrizabalaga Basterretxea Mikel, Mirentxuku (on.): (ERLOJU) (EUSKERAZKO IXENAK) (MIRENTXUKUK) (UZKARRUMI) (ZAIÑDDU, 1)

Arrizabalaga Bengoetxea Agustina, Agus (on.): (SENIRE, 2)

Arrizabalaga Bittor: (PALAMETRU)

Arrizabalaga Domingo (on.): (KALENTURI) (SAASTA)

Arrizabalaga Etxaburu Aitzol (on.): (GRAK)

Arrizabalaga Faustina, Faustiñe Txikixe (on.):  (ETXEBARRU) (SARIKONPONTZALLI)

Arrizabalaga Javier, Lesmes (on.):  (MUSIKERU)

Arrizabalaga Jose, Santana (on.): (GUARDI)

Arrizabalaga Joseba (on.): (BALDINTZA) (SAASTA)

Arrizabalaga Josefa, Jospa Kale (on.): (DEJI, 3) (KALE) (KARAJO) (OLE, OLE) (ORPOTSA, 2)

Arrizabalaga Josu (on.): (BALDINTZA) (SAASTA)

Arrizabalaga Juan, Lesmes  Karreteru (on.):  (KARRETERU)

Arrizabalaga Juanita, Reinaku (on.): (MIRENTXUKU)

Arrizabalaga Kalistra, Joezalduneko Kalistre (on.):  (ZALDU)

Arrizabalaga  Karmele (on.):  (BALDINTZA)

Arrizabalaga Kepa, Saasta (on.): (SAASTA) (BALDINTZA)

Arrizabalaga Laka Dolores, Dolos Saasta (on.): (SAASTA)

Arrizabalaga Laka Ignacio, Iñazio Saasta (on.): (SAASTA)

Arrizabalaga  Laka Jose, Jose Saasta (on.): (SAASTA) (BALDINTZA)

Arrizabalaga Laka Miguel Antonio, Milanton Saasta (on.): (BONBILLE) (ESKOLAU) 

Arrizabalaga Laka Rosario, Solabarrietakun ama, Leonen andri (on.): (SARI KONPONTZEN)

Arrizabalaga Lesmes, Lesmes (on.): (FABRIKI) (LESMESENEKO FABRIKI) (ZINI)

Arrizabalaga Martiartu Igoa: (IXURDI, 1)

Arrizabalaga Mari Batista (Beltxior Eziñaberastun ama): (IZARI)

Arrizabalaga Miguel,  Xaxi (on.): (DENDI)

Arrizabalaga Migel, Zinko Miel (on.): (PALAMETRU) (TINTTALEKU)

Arrizabalaga Miguel Angel, Xaxi, Xaxi Okan (on.):  (ALKATI) (KAJA JOSTI) (KANTTOPI) (KAPITTANA) (MAXU, 1)

Arrizabalaga Miren, Miren Akerra (on.):  (AKERRA)

Arrizabalaga Urkiola Andres (on.): (ARRIKARI) (ASKOTXO) (BLANKIANDO) (ETXEBARRU) (FABIANA) (FRALLI) (ILLDDAKU) (KANTTOPI)  (KARNATI, 2) (KARRERI, 1) (KENDU,1) (KEXAK) (LIBRI) (LOIOLA) (SEGIKE) (ULI, 2) (UPIÑE, 1) (URRAK) (ZATIXE, 1) (ZERRAUTSE)

Arrizabalaga Urkiola  Iñaki (on.):  (SOLDAU JUN)

Arrizabalaga Zelaia Felipa, Juana Ederran alabi (on.): (ETXEBARRU) (SARIKONPONTZALLI) (ILLDDAKU)

Arrizabalaga Zelaia Josefa, Jospa Juana Ederran alabi (on.):   (ETXEBARRU)

Arrokero Jose Mari (on.)  (KARRETERU)

Arruti Paz (on.):  (AZION KATOLIKA) (NIÑOS POBRES)

Arteta Aurelio : (TXALETA)

Artetxe Jesús (on.):  (EGURRETA, 1) (AKOLITTU, 1)

Artetxe Jose Luis:  (PUESTU, 3)

Artetxe Jospa (on.): (SARIKONPONTZALLI)

Artetxe Josu (on.): (SUE, 3)

Artetxe Laskuriain Frantziska, Fraixke Baraiku (on.): (BARAIKU) (KALANDIXE)

Artetxe Juan, Etxabe IV.a pelotaxe: (EGIA)

Artola Herminio, Txispas (on.): (SIFONERI)

Artola Txomin: (URTXAKURRE)

Arturo, Paraueru (on.): (KALANDIXE) (`PARAUERU)

Artze Agirre Jose Antonio, Joxan Artze:  (DAKIXENAK, 2)

Asas Jose Maria, Kintoko Maxu (on.): (MAXU, 1) MAXU, 2)

Askondo (on.): (FABRIKI)

Aspiltza (on.): (ASTILLERUKO KOJU)

Astelarra Aranbarri Maria Rosario, Astelarraneku (on.): (ESKATZA)

Atano anaxak: (EGIA)

Atte Totu (on.): (ATTE TOTU)

Auazill Zarra (on.):  (ARIOPLANU)

Aulesti Txiki:  (TXAMARRIA)

Aulestia Anjel, Anjel Danbala (on.): (ATTE TOTU) (BESIUE, 3)  (DANBALA) (DESIXENA) (MOLLI)

Aulestia Txakartegi Amaia, Danbalaneku (on.): (DANBALA)

Aulestia Txakartegi Gorka, Danbalaneku (on.):  (DANBALA) (ESTUDIANTI) (KOMUNIÑOI) (TONTSURI)

Aulestia Txakartegi Gotzon, Danbalaneku (on.):  (DANBALA) (MEZA BARRIXE)

Aulestia Txakartegi Itziar, Itziar Danbala (on.): (DANBALA)

Aulestia Txakartegi Kepa, Danbalaneku (on.): (DANBALA)

Aulestia Txakartegi Lorea, Lorea Danbala (on.): (DANBALA)

Aulestiarte Bernabe, Bernabe Txikixe (on.): (AGI)

Aulestiarte Jose Francisco, Jose Frantzisko Katu (on.):  (AFILLERU)

Aulestiarte Nikanor, Katuzarra (on.):: (ATTE TOTU) (AGI)

Axular, Pedro de Axular: (OALDIXE)

Azaña Díaz Manuel, Espainiako bigarren Errepublikako lehendakaria: (REPUBLIKANUK)

Azkarate Jose Mari, Kanpanero, Ferraz (on.): (BIZIKLETI, 3)

Azkarate Nerea: (ABERATSA)

Azkarate Paulo, Pauliño Matxa (on.):  (MIRENTXUKUK)

Azkue Resurreccion Maria: (ALBAETAKO ATI) (ERLAXE, 1) (MUTILOI) (SUSUNKORDAN)

Azpiazu Bakeriza Jesus Mari, Ania Totu (on.): (ANIA)

Azpiazu Bakeriza  Luis Mari, Ania Meie (on.): (ANIA)

Azpiazu Domingo, Domingo Gorra (on.): (BUZTAÑU)

Azpiazu Gregorio, Dongre, Dronge (on.): (BOLANDERI, 3) (DON) (DRONGE) (ESKOLA KIESIK) (GOITIBERI) (KARRETILLI) (MOTXALLI, 1) (PALI) (PETRILLE) (TALAXE) (ZAKU) (ZERRAUTSE) (ZERREIXI) (ZERRI, 1)

Azpiazu Juana, Juana Kantaleku (on.):  (KANTAL)

Azpiazu Pedro, Txatxita (on.): (SARTU)

Azpiazu Plaza Serafi (on.): (SIFONERI)

Azpiazu Tomas, Tomas Dronge (on.): (BIZIKLETI, 3)

Azpiazu Uriarte Gregori (on.): (PEDRO ATANASIO)

Azpillaga Egiguren Francisco, Pako (on.): (MEILLA)

Azpillaga Ibarloza  Maria Angeles (on.): (MEILLA)

Azpillaga Lorenzo, Loentzo Tximisti (on.): (ARGALA) (DESIXENA) (DILIN-DALAN) (ERRESAXUK, 1) (LUZI, 1) (KANPAI, 1) (KOKOTA) (MEIE) (OBISPU) (SAN BLAS EUNE) (SANKRISTAU)

Azpillaga Miguel Anjel, Juakiñaneku (on.): (EZPATA-EZPATA) (KANTTOPI)

Azpiri Domingo, Matxoko (on.): (ESKRIBIENTI) (FABRIKI)

Azpiri Hermenegildo, Matxoko auazille (on.): (AUAZILLE) (FIT)

Azpiri Irigoienpagate Juan Jose, Kikirri Gorra (on.): (AKATSA, 3) (BARBERU) (GORRA) (KALANDIXE) (KIKIRRI) (FATOIXI) (PAKETI) (PARTIU, 1) (ULI, 1) (ULI, 2)

Azpiri Joakin, Matxoko (on.): (AURRERA) (TENORRA)

Azpiri Jose , Josetxu, Txutxu (on.): (TXUTXU)

Azpiri Jose Mari, Iparkale, Matxokoneku (on.):  (BUZTAÑU) (DESIXENA)

Azpiri Maria, Mari Txutxu (on.): (TXUTXU)

Azpiri Juan Jose, Ondarru (on.): (ZESTALAXE)

Azpitarte Carmen (on.): (KORPEON)

Badiola Agustin,  Austin Badiola (on.): (ALKARTASUNA)

Badiola Andres, Andres Matxatxu (on.): (KANTTOPI)

Badiola Antxustegi Simon (on.): (ARRAIÑ GAIZTUK) (TXARTELA, 1) (UXOLA) (ÚXU)

Badiola Arantzamendi Pedro Mari (on.): (BIENVENIDA)

Badiola Arantzamendi Sole, Jon Solabarrietan andri (on.): (GOIBURU)(SARI KONPONTZEN)

Badiola Basterretxea Begoña, Begoña Txutxu (on.): (GOZOLUZI) (TXUTXU)

Badiola Basterretxea Mari Tere, Maitere Txutxu (on.): (TXUTXU)

Badiola Basterretxea Pilare, Pilare Txutxu (on.): (TXUTXU)

Badiola Begoña (on.): (BALDINTZA)

Badiola Burgoa Jose Mari, Atoi (on.): (AFILLERU)

Badiola Burgoa Maria, Maitxu Azal (on.): (BENTURO) (SOKA-OBILLU)

Badiola Domingo, Indio (on.): (DESIXENA) (JATORRIXE, 2)  (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK) (LAPURRE)

Badiola Fernando (on.): (TXUTXU)

Badiola Fidela, Argoitiatarren ama (on.): (BALANDRERU)

Badiola Gotzon, Txaket (on.):  (ARPONERU) (BIENVENIDA)

Badiola Jesus, Jesus Txaket (on.): (LAPURRE)

Badiola Ibaibarriaga Arantza, Santafeku (on.): (ESKOLA KIESIK, 2)

Badiola Ibaibarriaga Josu, Santafeku (on.) (KAZA EIÑ)

Badiola Jesus Mari, Ezkerti (on.): (ABILLE) (EZKERTIXE) (PELOTAXE)

Badiola Jesus Mari, Jesus Mari Txaket (on.): (BIENVENIDA) (KENDU, 1)

Badiola Jon Mirena, Juamirena (on.): (ALDABENAK ALDABENA) (ANIMALIXE) (ARRE) (ASTU) (SEGIKE) (SOÑU, 2) (KARRU, 2)  (PAKETI) (PARTIU, 1)

Badiola Jose, Jose Burdiñi (on.): (BRAERI) (DESIXENA)

Badiola Jose, Jose Txaket (on.): (BIENVENIDA)

Badiola Jose Mari, Jose Mari Mantxu (on.):  (BENTERU) (BENTI) (MANTXU)

Badiola Jose Mari, Zozoko (on.):  (AFILLERU) (ARKOTXA BALENTZIAGA)

Badiola Josefa, Jospa Monu (on.): (SOTERA MONU)

Badiola Juan AntonioUrrí (on):. (AFILLERU)

Badiola Juan Jose, Azillona (on):  (AZILLONA) (DESIXENA) (PLAXE, 4) (XEXARIO)

Badiola Julian, Julian Gaizto (on.): (AUSKALAXE) (AFILLERU) (FRENTE EIÑ) (KALANDIXE) (KAPITTANA)

Badiola Larrañaga Andres, Santa Teesitaku (on.): (ARRAIÑ GAIZTUK)  (BRAERI) (DIARREIÑTZALLI) (EBAKUAZIÑOI) (ERRIXETI) (EUELDIXE EDERRA) (GERRI, 4) (IKUSIKOZU) (INDDAR) (KAFE-TXANU) (MAZOPI) (SARDIÑI) (TARTERI) (UXOLA) (ZESTI, 3)

Badiola Larrañaga Luciana, Luzine Eziñaberastuneku (on.): (BELTXIOR) (EZIÑABERASTU)

Badiola Magdalena, Malen Alkatineku (on.): (MADALENA)

Badiola Maria Dolores, Lolita Axune (on.): (AFILLERU)

Badiola Pantaleon (on.): (KOJU)

Badiola Serapio, Seapio auazille (on.):  (ANDRAMAI EUNE) (AUAZILLE) (FIT)  (IGAXAN EIÑ) (KANTTOPI) (KOFRAI ATZI) (PAOKA)

Badiola Sotera, Sotera Monu (on.):   (SOTERA MONU)

Badiola Urresti Joseba, Joseba Txist (on.): (ADOLA) (AINKERA) (ALARRIUAKO APAXU) (ALASIN)  (ALBAKO ARRAÑE) (AMURA) (AMURAKEA) (ARDORA) (ARRAIÑ GAIZTUK) (ARRAIÑ ZATARRA) (ASTILLERO TXIKIXE) (ATABAKERI) (BATELERU) (BLANKURAKO ARRAÑE) (ERREKADORI) (ESTRELLITA) (GORRIXE, 2) (KOBLI) (TAKOTA, 2) (TXIST) (URERRI)

Badiola Urresti Paulo, Paulo Txist (on.): (TXIST)

Bakeriza Justo (on.): (KOJU)

Bakeriza Fernández Carmen (on.): (DITO)

Balbina, Balbiñe Estrapu (on.) (ESTRAPU, 2)

Balentziaga Akarregi Faustino, Faustino Pittu (on.): (ASTILLERO TXIKIXE) (ESTRELLITA)

Balentziaga Akarregi Juakiñ, Juakiñ Pittu (on.): (ESTRELLITA)

Balenziaga Etxabe Beronika (on.): (MEILLA)

Balentziaga Jokiñ (on.): (TOPI, 2)

Balenziaga Jose Miguel, Jose Miel Gatzatu (on.): (LAESPEANTZA, 2)

Baltasar, Baltasar Erregi: (BELTXIOR)

Barandiaran Aierbe Jose Miguel, Aita Barandiaran: (KALAPITXIXE)

Barbarias Leniz Dolores (on.): (ASTILLERUKO KOJU)

Barrabas, Testamentu Berrikoa:  (BARRABASA)

Barrenetxea Fernández Eufemia: (SANJUNAK)

Barrenetxea Ignacio (on.): (BARAIKU)

Barrutia Anton eta Kosme: (KARRERISTI)

Barrutia Etxebarria Eneko: (BAFORA, 4) (BATELERU) (BELA EIÑ) (BIZARRAK, 3) (JANGARTZU) (KANKILLOI) (TOPI, 1) (TRAPALLADI)

Basaguren Jose Ramon (on.): (AFILLERU) (BIZIKLETI, 3) (MADALENA)

Baskaran Solabarrieta Pili (on.): (FRONTOI)

Basteiro, Kapitan Basteiro: (DESFILI)

Basterretxea Aranbarri Aitor (on.): (IGAIKARRERI) (REPUBLIKANUK)

Basterretxea Aranbarri Jose Mari, Jose Mari Frantsesa (on.): (BALKOI, 2) (DESIXENA) (GERRI, 4) (KONPRADORI) (REPUBLIKANUK)

Basterretxea Aranbarri Montserrat, Santaneku (on.): (ESKOLA KIESIK, 2)

Basterretxea Azpiazu Donato (on.): (TXUTXU)

Basterretxea Azpiazu Jesus: (AKULU) (ARRIGORRI, 1)  (BALKOI, 2) (ELIXAKUK) (GERRI, 4) (MIRENTXUKUK) (REPUBLIKANUK) (TXUTXU)

Basterretxea Azpiazu  Juan Bautista, Junbaiste Txanboliñ (on.): (MIRENTXUKUK) (TXANBOLIÑ)  (TXUTXU) (ZURDI)

Basterretxea Azpiri Domeka, Domeka Txatu (on.): (TXATU) (TXUTXU)

Basterretxea Azpiri Jose, Txutxu (on.): (TXUTXU)

Basterretxea Azpiri Juanita, Txutxu (on.): (TXUTXU)

Basterretxea Azpiri Pilare, Pilare Txutxu (on.): (AFILLERU) (TXUTXU)

Basterretxea Fausto, Fausto Pandeitto (on.): (SOÑU, 2)

Basterretxea Irusta Andoni, Don Andoni, Txanboliñ (on.): (AKORDU) (ARBOLI, 2) (ARRANTZAN, 2) (ARTZAÑE, 1) (BERIALA) (KALAPITXIXE) (KAPELI) (KOMEDORA) (KORTXELA, 2) (KONPAÑI, 2) (MIRENTXUKUK)  (OSABA) (SAKILLU) (SAN JEOLIMO) (SATURRAN) (SEMINAXU) (SEÑERU) (SERBILLETI) (SOLFEU) (SORGIÑE, 2) (TXANBOLIÑ) (TXOI KANTI) (UMI-UMI)

Basterretxea Irusta Jon, Txanboliñ, Mirentxuku (on.): (ADOLA) (AINKANDI) (AINKERA) (AKOLITTU, 2) (ALARRIUAKO APAXU) (ALASIN) (ALBAKO ARRAÑE) (ALBAKORA) (ALKANDEL EIÑ) (AMA, 4) (AMILLOTARRI) (AMOGAÑEKU)    (AMU, 2) (AMURAKEA) (AMUSKIXE) (ANDRAMAI ARRATIK) (ANDRAMAI EUNE)  (ANKULETA)  (ANTXOBI, 1) (APAXU, 2) (ARDAUNDIRU) (ARDORA) (ARPOI) (ARRAXI)  (ASTILLERO TXIKIXE) (ASTILLERU, 1) (ASTOBITSE) (ATABAKERI) (ATORRANTI) (ATTABESUTAKU) (ATUNANEKUK) (ATUNE) (ATXAMARTA) (ATZANDELA) (AUAZERA) (AURTZI) (AUSILIARRA) (BALIZI) (BANDERI) (BARBALA) (BARBAÑE)  (BARENGI) (BARROTAK) (BENTERU) (BERDELETAKO APAXU) (BERDELETAN) (BERDEL KARNATI) (BERDEL SASOI) (BERDETA) (BESIU DENPORI) (BESUTAN ARTU) (BETANDIXE) (BIRRIÑE) (BITSARRAÑE) (BOBI) (BOZIÑE) (BRANKABUELTI) (BURBIÑI) (BUZTENBALTXE) (BUZU) (DESPIXKI) (DIARREIÑTZALLI) (DITO) (DIXA) (DOMINIKALA) (DURDU) (EDERRA, 1) (EGOI)  (ENKARNA) (ERREBOLLU) (ERREKADORI) (ERROSKI) (ESKRIBAUKU) (ESPRIÑE, 1) (ESTRELLITA) (FAJI) (FONDU) (GAZTAÑI) (GELDU) (GERRI, 4) (GIÑARRI) (GORRIXE, 2) (IKOMELAU) (ITXOSUN SARTU, 2) (IZUKIÑE) (JULIANI)  (LANGUSTI, 2) (KÁLI, 1) (KÁLI, 2) (KATIK) (KAXI) (KONPAÑI, 1) (KORRENTA) (KOSTALASUNE) (KOSTERU) (KOTI) (LANPRI) (LAPURRE) (LEMI, 2) (LOBI, 1) (LOBI, 2)  (LOBO) (LORU, 1) (MARIA, 1) (MARRAXU, 1) (MARTIÑE, 1) (MAUSTAKO BALDI) (MAZOPI) (MEDIANI) (MELBI) (MEÑAJI) (MERU) (MIEL TUERRA) (MIRENTXUKUK) (MOTOR TXIKIXAK) (PALAMETRU) (OBERLEKU) (OJAELA) (OLEZKO MOLLI) (OLLAUE) (ONILLIN) (ORENKA) (ORRAZTU, 2) (ORRIXAK) (OSABA) (PAGI) (PAÑELOKARI) (PAPARDU) (PLA-PLA EIÑ) (PLASONA) (SAGAKU) (SAKILLU) (SAN ANTONIO SARDIÑI) (SARDIETA) (SARI PLANIA) (SENU, 1) (SERORI, 2) (SOKIN ARIMI) (SOLDATI)  (SONDÁ-BURDIÑAK) (TAKOTA, 1) (TANTZI, 1) (TERRALA) (TINTTALEKU) (TIRANTI, 2) (TRESMALLI, 2) (TRISTE, 2) (TXALOPI, 2) (TXANBOLIÑ) (TXARTARI, 1) (TXARTELA, 2) (TXIFARRA) (TXIKITILLUK) (TXIKOTETIK EIÑ, 1) (TXITXARRO ANDIXE) (TXITXAISTE) (TXOPI) (UBAROI) (UBERAKO APAXUK) (URERRI) (URRIKO ATUNE) (UZTAIXE)  (ZAIÑ EON, 2) (ZIEZKO ERROPAK) (ZURDI)

Basterretxea Irusta Klara, Mirentxuko Klara (on.): (ANDIXE, 4) (ARBOLI; 2) (AZAÑI, 3) (BEIE LUSTRIA) (BIETZOSKOLAK) (ELIXOSTERI) (ENKARGA) (ENTZERI EIÑ) (ERATZI, 1) (ESKOBILLI) (ESTARI) (FRESKERI) (JOSTEKO MAKIÑI) (KALE)  (KALTZADORA) (KANA) (KARRERISTI) (KOMEDORA) (LARGA) (LUSTRIA) (MAISTRI, 2) (MERMELADI, 1) (MEZAKO DIRU) (MIRENTXUKUK) (NESKA ZARRA) (ORU) (OSABA) (PALANKANI) (PEREGRINAZIÑOI) (SERBILLETI) (SALI) (SARIKONPONTZALLI) (SEISETAN) (SILLI, 1) (SOTERA MONU)  (SURTZILLUK) (TENEDORA) (TXIRRISTARI, 3) (TXOFERRAN EUNE) (ZAMAU) (ZIDARRA) (ZINTZ EIÑ) (ZOPERI)

Basterretxea Irusta Marta, Marta Mirentxuku (on.):  (MIRENTXUKUK)

Basterretxea Irusta Miren, Mirentxuko Miren (on.): (BOTU) (DEIXAK) (DON) (EZKATZA) (EUSKERAZKO IXENAK) (LANDOI) (MANTILLI, 3) (MARARIXE) (MIRENTXUKUK) (NOBIXA-NOBIXUK) (OSABA) (PARKE ESKATU, 2) (SOKAMUTURRE) (SOÑU, 2) (TXIXE, 3) (UMI-UMI) (URAKU EIÑ) (UZTAIXE)

Basterretxea  Irusta Nekane, Mirentxuku (on.):  (BAFORA) (KRIXARI, 2) (DON) (MARARIXE) (MIRENTXUKUK)

Basterretxea Irusta Pilare, Mirentxuku (on.): (MIRENTXUKUK) (OSPITTALEKO MOJI)

Basterretxea Irusta Purificación, Purita Mirentxuku: (BEATO BALENTIN) (DON) (ELORRIXO) (KABALLU) (KRIXARI, 2) (LUJU TE BANIDADI) (MATSA, 1) (MIRENTXUKUK) (NESKA ZARRA) (OSABA) (PEREGRINAZIÑOI) (SATURRAN) (SEMINAXU) (TIA) (UPIÑE, 1) (URUNE) (ZINTZ EIÑ)

Basterretxea Irusta Terese, Mirentxuko Teese (on.): (DISPENTSI) (GABINETI) (GABONZAR EUNE, 2) (KOKOTIK) (KOFRAI ATZI) (KRIXARI, 2) (LOIOLA) (MIRENTXUKUK) (RADIXU) (TXIXE, 3) (URAKU EIÑ) (ZABALA, 3)

Basterretxea Jose, Jose Pandeitto (on.):   (SOÑU, 2)

Basterretxea Jose, Pandeitto, Zakatz (on.): (KARTZELI, 1)

Basterretxea Monika, Pandeitto (on.):  (DITO)

Basterretxea Portu  Esteban (on.):  (AKOLITTU, 1) (TXUTXU)

Basterretxea Portu Andres (on.): (TXUTXU)

Basterretxea Portu Fatima (on.): (TXUTXU)

Basterretxea Portu Jesus Mari, Lapaiti (on.): (AFILLERU) (AKOLITTU, 1) (TXUTXU)

Basterretxea Portu Jose Luis (on.): (AKOLITTU, 1) (TXUTXU)

Bastida Ricardo (on.): (TXALETA)

Batista (on.):  (LEKUTAKO AMANIN)

Bedialauneta Abraham (on.): (BIENVENIDA)

Bedialauneta Adrian, Adrien Baltza (on.): (ABITAZIÑOI) (ARDAU, 2)  (BALTZA, 3) (DESIXENA) (GERRI, 4) (PEDRO ATANASIO) (ZAATI, 1)

Bedialauneta Ambrosio,  Anbrusio Bedialaunetan (on.): (ESTROPARI) (ZIXE EIÑ, 2)

Bedialauneta Benigno, Beino Papardo (on.):   (KALANDIXE) (PAPARDO) (TOBANEKU)

Bedialauneta Celestino, Sereno Txikixe (on.)(AINKI, 5) (KALANDIXE) (KARTZELI, 1) (SERENU) (TORRI)

Bedialauneta Domingo, Auazill Txikixe (on.): (TXORI ERREKA, 2)

Bedialauneta Domingo, Domingo Xare, (on.): (XARE) (ZIEZKO ERROPAK)

Bedialauneta Etxaburu  Divina, Erramonaneko Divina (on.): (BULARRA) (NESKI)

Bedialauneta Etxaburu Liñe, Erramonaneko Liñe (on.): (ETXEBARRU) (LIÑE) (NESKI)

Bedialauneta Etxaburu Margarita, Margaita Erramonaneku (on.): (ARTI) (BOTA)  (BURUKO PAÑELU) (ETXEBARRU)  (MARGAITI) (NESKI) (NOBIXU)

Bedialauneta Faustino, Sabaseneku (on.): (ARPONERU)

Bedialauneta Gimeno Antxiñe, Antxiñe Akerra (on.): (AKERRA) (TXIKERRA)

Bedialauneta Gimeno Blasa, Blaxire (on.): (BLAXIRE)

Bedialauneta Guenaga Luxio (on.): (TXORI ERREKA, 2)

Bedialauneta Guenaga Segundo, Txori Erreka (on.): (APALLU) (TXORI ERREKA, 2)

Bedialauneta Higos Antonio, Antonio Xare (on.): (ALABI, 1) (ANTONIO) (AUTSE) (BRANKI, 2) (DESIXENA) (ESTROPARI) (ETXEBARRU) (LIÑE) (MAIKARI) (MARIA, 1) (TXISPOI) (ZIEZKO ERROPAK)

Bedialauneta Higos Jose Mari, Xare (on.): (IXENA) (LIÑE) (TXISPOI)

Bedialauneta Higos Justa, Xareneku (on.): (LIÑE)

Bedialauneta Higos Sabas (on.): (ARPONERU) (MOLLI) (TXALOPA JAUI)

Bedialauneta Jesus Mari, Etxumari (on.):  (AINKI, 5) (BIENVENIDA)

Bedialauneta Jose, Jose Poloni (on.): (ESTRELLITA)

Bedialauneta Jose Luis, Papardo (on.): (KOJU)

Bedialauneta Juan, Juan Apa, Josiku (on.): (JOSI, 2) (TXITXILL-BAFORA)

Bedialauneta Juan, Juan Txikerra (on.): (TXIKERRA)

Bedialauneta Konstantino, Kostantino Papardo (on.): (MAUSTAKO BALDI) (PAPARDO) (TOLA)

Bedialauneta Laka  Liñe, Xareneku (on.): (LIÑE) (NESKI)

Bedialauneta Laka Andoni, Xareneku (on.):  (ETXEBARRU)

Bedialauneta Laka Esteban, Xareneku (on.): (ETXEBARRU)

Bedialauneta Laka Jon Iñaki, Xareneku (on.): (ETXEBARRU)

Bedialauneta Laka Jose Mari, Toolo, Xareneku (on.): (AFILLERU) (ARDORA) (BARBALA) (BIKIXAK) (BOLANDERI, 2)  (BOLINTXE, 2) (EJERTZIXUK) (ETXEBARRU) (KANTTOPI) (TABERNI) (TRANKALLADI) (TUNTUX, 2) (URERRI)

Bedialauneta Laka Karmele, Xareneku (on.): (ETXEBARRU) (NESKI)

Bedialauneta Laka Luis Mari, Xare (on.): (AGINZORROTZA) (ALASIN, 3) (ANKILIKOT) (ANTXOBI, 5) (ARDORETAN, 4) (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARPONASTI) (ARPONERU) (ARRAIÑ BERU) (ATUNE, 2) (ATUN KALI) (ATUN-TXOIXAK) (BARBALA) (BEIAK, 2) (BESAMOTZA) (BIRAZOI) (BLANKIANDO) (BOLINTXIN IBILLI) (BRAERI) (DENPORALI, 1) (DIARREIÑTZALLI) (DRANBARI, 1) (DZANGARI, 5) (ERLAXE, 1) (ESPARDELA) (ETXEBARRU) (EZPETA) (GANBUSTEN EIÑ) (GAULENA) (GAZTEMATTI) (IRABIÑI)  (JAKIXE) (KANDELERU, 1) (KANDELERU, 2) (KANTTOPI) (KARDALA) (KARNATI, 2) (KAZERU, 2) (KOLORI) (KOTOR-MANDDUBI) (KOXKI, 3) (KOZIÑERO IBILLI) (KURKILLE, 2) (LANTZÓI-BANARI) (LASKA) (LEATZERU) (MAIZTA) (MALUTI) (MANKORNATA) (MARRAENA) (MARRAXU, 3) (MARRAXERU) (MOTILOI) (NAXAN) (OFEIXU, 2) (OLATU, 3) (OLATU, 4) (PALANKI, 2) (PANDERU, 2) (PIPI, 2) (SARDI, 1) (SARDIETA) (SARDINASTEKU) (SERGERATU) (TOPI, 1) (TOPI, 2) (TRAPALLADI) (TUNTUX, 2) (TXERKIUAK) (TXERMOLA, 1) (TXOIXAK) (UBILLEUE) (URE, 6) (URE, 13) (XARE) (ZAKATZA, 3) (ZURRUPUTUNE)

Bedialauneta Laka Maria Pura, Xareneku (on.): (BIKIXAK) (ETXEBARRU) (NESKI)

Bedialauneta Laka Xarita, Xareneku (on.): (ETXEBARRU) (NESKI)

Bedialauneta Migel Antonio, Millanton Papardo, (on.): (BATELERU)

Bedialauneta Osa Jesus Mari (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Osa Mertxe (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Osa Ramon (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Osa Santi, semi (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Osa Zipri (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Pedro, Pedro Ardau (on.): (ABITAZIÑOI) (AKORDU) (AINGIRI, 2) (BALTZA, 3) (BEIE, 6) (ENTZUN, 1) (ETXEBARRU) (GERRI, 4) (INKA) (IXENAK) (KARREJU)  (MASKULU) (OSOIK) (PALASERU) (PELELIK) (ZAATI, 1)

Bedialauneta  Sabas (on.): (KANTTOPI)

Bedialauneta Santi, atte (on.): (PITXILIKOTE)

Bedialauneta Txakartegi Kepa (on.): (KOMUNIÑOI)

Begiristain Alberto,  Lazkaoko Aita Alberto beneditarra: (LOTSI, 1)

Beitia Felix, Felix Txikixe (on.): (TXIKIXE)

Beitia Ibazeta Jesus Mari, Jesutxu (on.): (SALTU, 1)

Beitia Juan Bautista (on.): (AFILLERU)

Beitia Juan Bautista, Junbaiste Beitia, (on.): (ESTROPARI)

Beitia Ibazeta Miguel, Miel Mutu (on.):  (MIEL) (MUTU)

Belaustegi Juan (on.): (AURRERA)

Belaustegi Kepa, Kepa Lau Anaiaku (on.): (LAU ANAIA)

Belaustegigoitia Etxaburu Rufino (on.): (FABRIKI) (LATERU)

Beloki Iribarren Ruben: (JOKATU)

Bengoa Juan Mari, Txino Bengoa:  (ABIXARI, 1)

Bengoetxea Aranbarri Kepa, Bonbero (on.): (MUSIKERU)

Bengoetxea Aranbarri Pedro (on.): (MARRAENA)

Bengoetxea Arostegi Manolo (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Arostegi Maria, Mari Arraiñddune (on.): (ARRAIÑDDUNE) (KARTZELI, 2) (KOMUNIÑOI) (KOSMENEKO DENDI) (POPAKEXU, 2)

Bengoetxea Badiola Agustin, Austin Piru (on.): (BIZIKLETI, 3)

Bengoetxea Badiola Victor (on.): (TXOFERRA)

Bengoetxea Badiola Matias (on.): (TXUTXU)

Bengoetxea Badiola Pedro, Bonbero (on.): (KONTZEJU, 1) (MUSIKERU) (KOLTXONDE MOLLI)

Bengoetxea Badiola Celestino, Okotx (on.):  (OKOTX)

Bengoetxea Badiola Jose Mari (on.): (KOSKAN)

Bengoetxea Burgoa Anjel (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Jose Luis (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Maria Angeles (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Nieves (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Pura (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Sagrario (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Burgoa Trini, Trini Karrill (on.): (EGURRETA, 2) (KANI, 2) (KARRILL) (KARTZELI, 2) (KLETXU) (NIÑOS POBRES) (POPAKEXU, 2) (SOTANAK EMON)

Bengoetxea Burgoa Victor (on.): (KARRIL)

Bengoetxea Pedro Kruz (on.): (KARRILL)

Bengoetxea Rementeria Belen (on.): (PIXAPI)

Bengoetxea Victor, Bittor Tuertu (on.): (TUERTU)

Bengoetxea Zendoia Jose Maria, Jose Mari Berde (on.): (BERDE) (BERDI, 2) (KOFRAI ATZI)

Bengoetxea Zubikarai Alfonso, Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Dolores, Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Jose Mari, Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Manuela, Berdeneku (on.): (BERDE) (BESUTAKU) (EL SUSTANTZIERO) (GABONZAR EUNE, 1) (ILLDDAKU) (NOBIXA-NOBIXUK)

Bengoetxea Zubikarai Maria Isabel, Berdebeku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Matias, Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Natividad, Nati Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Teresa, Tere Berdeneku (on.): (BERDE)

Bengoetxea Zubikarai Visitación, Bisit Berdeneku (on.): (BERDE)

Benino (on.): (SARDIÑI)

Benito Pixeru (on.): (BENTERU)

Benturo, Benturo Iperkaleku (on.): (AXKOLAXE) (AXKORI, 2) (BEAKUNI) (BENTURO) (BURLI, 2) (DESAPIXA) (KAKAÑERU) (KARRIUAN) (MAMARRO) (POSTURI) (ZAKU)

Berasategi Jesus: (PERRERU)

Berasategi Mugarza Gorka: (PERRERU)

Berasategi Mugarza Jasone: (PERRERU)

Berasategi Mugarza Jose Javier: (PERRERU)

Berasategi Mugarza Zuriñe: (PERRERU)

Beristain Aranbarri Antigua (on.): (PINTTAKETERU)

Beristain Bonifacio, Boni Gixona (on.): (AIDA) (BASERRIXE, 2) (KORTI, 1) (PIKI, 2) (SOÑU, 2)

Beristain Bonifacio, Boni ieltzeru (on.): (ETXE ZURIKETI) (ETXEZURITZALLI) (GERRI, 4) (LADRILLU, 2) (PINTTAKETERU) (SARPIA) (ZURIKETI) (ZURITTU, 1) (ZURITZALLI)

Beristain Felix (on.):  (PINTTORI)

Beristain Iñaki (on.):  (PINTTAKETERU) (SARPIA)

Beristain (on.):  (LAESPEANTZA)

Bermejo Jose Mari (on.): (KRIXARI, 1)

Berridi Andres (on.): (TRABAJADORITAN EON)

Berridi Badiola Jesus Mari, Famau (on.): (AMUXKI) (BARBAÑE) (BARRUKO KALI) (KANDELERU, 1) (ZATARRA)

Berridi Badiola Jose Mari (on.):  (ALKARTASUNA) (ULI, 3)

Berridi Badiola Marcelo (on.), Martzelo Berridi: (BARBAÑE) (MARTZELO)

Berridi Irueta Jose Mari, Berridineko atte (on.): (PIXAPI)

Berriotxoa Valentin, Beato Balentin Berriotxoa (San Balentin): (BEATO BALENTIN)

Berta, gerra osteko errekadorin alabi (on.):  (ERREKADORI)

Bilante Juan (on.):  (FABRIKANTI) (FABRIKI)

Bilbao Jabier, Jabier Abixi (on.):  (ABIXI) (AFILLERU)

Bilbao Luis, Luis Frutu (on.): (KALANDIXE)

Bilbao Luis Mari, Paandi (on.):  (AKOLITTU, 1) (PAANDI)

Bilbao Pedro, Pello Panaderu (on.):  (KOZIÑERO IBILLI) (LABI) (PANADERU) (PELLO PANADERU)

Bittor Sau (on.):  (LEKUTAKO AMANIN)

Bixenta, Pittuneku (on.): (KALANDIXE)

Blöem J. (on.): (IRIONDO ARRAÑE)

Boni (on.): (ESTRELLITA)

Brix:  (ERREKAXI)

Burgaña Galdos Bixente, Apallu: (APALLU)

Burgaña Galdos Juanito, Apallu: (APALLU)

Burgaña Galdos Pako, Apallu (on.): (APALLU) (BARBEIXI) (KARNAZEIXI) (KORTXU, 2) (MOLLI) (ORRAZIXE) (PITI) (TANBOLIÑE, 4)

Burgaña Kaltzakorta Pako, Apallu (on.): (APALLU) (TXORI ERREKA, 2)

Burgoa Anjel, Ollo (on.) : (LEATZERU)

Burgoa Akarregi Victor (on.): (BALTZA, 3)

Burgoa Arkotxa Begoña, Emeterineku (on.): (BIKIXAK) (NESKI)

Burgoa Arkotxa Itziar, Emeterineku (on.): (NESKI)

Burgoa Arkotxa Jone, Emeterineku (on.): (NESKI)

Burgoa Arkotxa Maria Angeles, Anjelita Emeterineku (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (BIKIXAK) (NESKI)

Burgoa Badiola Juan, Txermola (on.): (DEFENTSI, 1) (KUADRU, 3) (MAKATZA, 2) (MUTXO) (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE) (TXERMOLA, 2)

Burgoa Bengoetxea Carmen, Karmen Baltza (on.):  (BALTZA, 3) (BAULE) (DENDI) (DESIXENA) (KARNABALAK) (TXURRERO)

Burgoa Berridi Maria Luz (on.): (MOJAK)

Burgoa Burgoa Luis Mari, Karmen Baltzaneku (on.): (BALTZA, 3) (BAULE) (ESTUDIANTI)

Burgoa Eizagirre Domingo, Domingo Karrill (on.): (KARRILL)

Burgoa Ereño Joseba (on.): (KARRILL)

Burgoa Ereño Maria Pura (on.): (KARRILL)

Burgoa Ereño Sorkunde (on.): (KARRILL)

Burgoa  Esteban, Esteban Zapatera: (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ESTRELLITA) (ESTROPARI) (TXISPOI)

Burgoa Ibarloza Adan (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibarloza Iñaki (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibarloza Joseba (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibarloza Julian (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Amalia (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Benina (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Bizenta (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Iñazio (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Jose Mari (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Juanita (on.): (KARRILL)

Burgoa Ibazeta Matilde (on.): (KARRILL)

Burgoa Jose Luis, Otxa (on.): (BIZIKLETI, 3)

Burgoa Jose, Jose Karioka (on.): (DIARRA, 1) (JOSE) (KANTTOPI) (KOFRAI ATZI)

Burgoa Jose, Jose Pittu (on.):  (PITTU)

Burgoa Jose, Jose Txikixe (on.): (KUADRILLI, 1)

Burgoa Larrañaga Asun (on.):  (MEILLA)

Burgoa Nakari, Anjel Arroneko Beinon andri (on.): (URAKU EIÑ)

Burgoa Pagate Jose (on.): (BUZTAÑU) (MIRENTXUKUK)

Burgoa Periko (on.): (TRABAJADORITAN EON)

Burgoa Rafael, Errofall Pittu (on.): (EBAKUAZIÑOI) (ERRESAXU)  (PITTU) (TXISPOI) (SORGIÑE, 2) (TOMAS)

Burgoa Rosita, Errofalleneko Rosita (on.): (NESKI) (NOBIXU)

Burgoa Tomas, Errofalleneko Tomas (on.):   (KAKANTZEROKA) (KATI) (SIFOI) (TOMAS)

Caballero José María, marinako komandanti: EBAKUAZIÑOI)

Calatrava Santiago:  (ZUBIXE)

Campos Landaribar Maria Asunción (on.): (INDDARRAK)

Campos Landaribar Martin, Martin Campos (on.): (MERMI, 2)

Campos Lopez de Letona Fausto, Fausto Kanpos (on.): (DESIXENA) (INDDARRAK) (ODOL BEROKU) (OSABA) (SAGRAU) (SOÑU, 1)

Carlos VII.a erregea: (MARGAITI)

Carlota, Karlota, erresaxo erresatzalli (on.): (KALANDIXE)

Carmen, Karmen Iñuzenti (on.):  (BEAKUNI) (BUELTAN ETORRI)

Caruso Enrico:   (TENORRA)

Castellanos Rafael: (MOTXIÑE, 1)

Cecilia, Kalekutzeko Zizili (on.):  (KALEKUTZI)

Cecilia, Zizili Sau (on.): (KALANDIXE)

Ceferino, Zeferino Motxalli (on.): (MOTXALLI, 1)

Cesáreo, Xexario (on.):  (XEXARIO)

Charlie Chaplin, Charlot:  (TXARLOT, 1) (TXARLOT, 2)

Colón Cristóbal: (ZIARROPURU)

Craus Alfredo:  (TENORRA)

Daniela (on.):  (GERRI, 4)

Daria, Darie Txantxala (on.): (KALANDIXE)

Darie, Maidolos pelukerin ixiko: (EBAKUAZIÑOI)

De la Hoz Kintana Pedro, Periko Kintana: (KATEI)

De la Red Puente Anselma (on.): (DITO)

Dentizi Carlos (on.):  (FABRIKANTI) (FABRIKI) (FILETI, 4) (KOFRAI ATZI)

Di Stefano Jusepe: (TENORRA)

Diaz de Garayo Ruiz de Argandoña Juan, Sacamantecas: (GANTZERU)

Diego Ramon, Ramon Bankeru (on.): (DIRETORI) (KOSKAN)

Dionisia, Dienesi Sau (on.): (KALANDIXE)

Dolores, Dolos geure bezeru (on.): (ABARKI) (BEZERU) (BOSKANTOI) (ERIÑOTZA) (ESNE GALDU) (ESNETELI) (ESNI) (KANTIÑE) (LUPEIXI) (PIÑO KOSKORRA)

Dolores, Dolos Ortzeriako (on.):   (SUE, 3)

Dolores, Sor Dolores (on.):  (OSPITTALEKO MOJI)

Dolores,  Dolos Txantxala (on.): (KALANDIXE)

Domingo Sanjuan Marcelino, Manuel Azañaren ministroa: (REPUBLIKANUK)

Domingo Titi (on.):   (TXARTELA, 1)

Domingo (on.):  (ESTROPARI)

Dominika, Abasastin arrebi, Porrunekun ama (on.): (KALANDIXE)

Donato (on.): (DIARREIÑTZALLI)

Doratea (on.):  (LUTU)

Egaña Segundo, Don Segundo Egaña (on.): (ALKATI) (ATZA) (BELARRITTAKUK) (BOZA) (KANTI) (KARTAPAXU) (KARRERI, 1) (KASKARREKU) (KONPASA, 2) (KONPASA, 3) (KORU, 2) (PANI) (SEGUNDO) (SEGUNDU, 2) (SOLFEU) (TELEBISIÑOI) (TENORRA) (URRETXINDORRA)

Egea Otxoa de Angiozar Jose, Don Jose maxu (on.): (ESKOLA PESKA) (DON) (MAXU, 1)

Egia  Arantzamendi Mari Trini, Txokolateneku (on.): (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Angeles, Txokolateneku (on.): (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Jose Mari, Txokolate (on.): (ARRATOI-TXAKURRE) (GOITIBERI) (KANTTOPI) (TXAKURRE) (TXIKI) (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Montserrat, Txokolateneku (on.): (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Nieves, Txokolateneku (on.): (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Pedro, Txokolateneku (on.):  (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Simon, Txokolateneku (on.): (TXOKOLATE)

Egia Arantzamendi Teresa, Txokolateneku (om.):  (TXOKOLATE)

Egia  Pedro, Txokolate (on.): (DESIXENA) (MOLLI) (TXALOPA JAUI) (TXOKOLATE)

Egia Rementeria Albero, Egia pelotaxe: (EGIA)

Egiguren Ajarrista Jose, Txomin Labakoneku (on.): (LABAKO)

Egiguren Argoitia Maria, Maritxu (on.): (ANDRAKILLETI) (ASTODUNAK) (BAFORA, 1) (BEIXE, 5) (ERDERI, 2) (ERROMEXI, 4) (ESKOLI, 1) (GOGOTSU) (LABAKO) (LUTU) (ULI, 1) (URAKU EIÑ)

Egiguren Arrizabalaga Meltxor, Beltxior Eziñaberastu, Tenpleneku (on.): (AJENTI) (ARRAIÑ GAIZTUK) (BATELA) (BELTXIOR) (DIFUNTU) (ERREMANGA, 2) (ESKUTURRE)  (EZIÑABERASTU) (IZARI) (LUZIANA) (TIRU, 1) (TXALOPA JAUI)

Egiguren Badiola Andres, Eziñaberastu (on.): (BELTXIOR) (EDERRA, 3) (ESTROPARI) (ITXOSUN SARTU)

Egiguren Badiola Antonio Mari, Eziñaberastu (on.): (BELTXIOR) (ITXOSUN SARTU)

Egiguren Badiola Clara, Klaita Eziñaberastu (on.): (AJENTI) (BELTXIOR) (KRIXARATZI, 2) (TXANTXOSO, 1)

Egiguren Badiola Hilario, Eziñaberastu (on.):  (ITXOSUN SARTU) (KANPO SANTU) (KUADRILLI, 1)

Egiguren Badiola Hipólito, Hipólito SardoiEziñaberastu (on.):  (ABATEXE) (AGI) (ALTSA PAKO) (ANBULANTI) (ANTXOBA SASOI) (APOSTOLU) (ARDORA, 2) (ARRAIÑ GAIZTUK) (ARROZKOLETXE) (ASTOKORTI) (BELTXIOR) (BERDE) (BERDI, 2) (BERLENKI) (BISTI, 2) (BRAERI) (DOTRIÑI) (EDERRA, 3) (EIÑ, 5) (ENBARKA, 1) (ERRUSAÑE) (ESNETELI) (ESTROPARI) (EZKERRA) (EZKONDU) (GRAK, 2) (IKUSIKOZU) (INDDARRAK) (ITXOSUN SARTU) (IZARI) (JAN, 3) (KALANDIXE) (KARNABALAK) (KOZIÑERO IBILLI) (KUTXILLONEKUK) (LANTZOI, 1) (LIBIANO) (MASOTI) (MATXIN PLAKA) (MATZAKU) (OLLARRA, 3) (OLLU, 2) (PAPARDOTAN) (PATERNOSTERRA) (SAARDANDEIXE) (SALTZALLI) (SARDIÑI) (SARTU) (TERRITXER) (TRABAJADORITAN EON) (TXARTELA, 1) (ZESTI, 3) (ZINI)

Egiguren Badiola Jon, Eziñaberastuneku (on.):  (ZINI)

Egiguren Domingo, Txomin Labako (on.): (BAFORA) (LABAKO) (TXURRERO)

Egiguren Esteban (on.):  (BATELA) (KANTTOPI)

Egiguren Felipe,  gerra aurrin kontzejala ixantzana (on.): (BOTU)

Egiguren Felipe, Labako (on.): (LABAKO)

Egiguren Garramiola Jose, Labakoneku (on.): (BAFORA) (LUTU)

Egiguren Ignacio, Iñazio Ikatza (on.): (ITXOSUN SARTU)

Egiguren Jose Agustín, Jose Austiñ (on.): (KANTTOPI)

Egiguren Pedro, Pedro Labako (on.): (BAFORA) (LABAKO)

Egurrola Donato, Txaille (on.): (DESIXENA) (SALBI, 2)

Egurrola Jose Juan, Mafu (on.): (ABILLE) (FIT) (DESIXENA) (KEPIRES) (KORNETI, 2)

Egurrola Joseba, Makatza (on.): (MAKATZA) (MUTXO) (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE)  (TXERMOLA)

Egurrola Kandido, Kandido Fit (on.): (FIT)

Egurrola Olarreaga Kontxa (on.): (ALKAUETEXI)

Egurrola Olarreaga Maria Luisa (on.): (DESPIXKI) (EGURRETA, 1) (GERRI, 4)

Egurrola Osa Eguzkiñe, Txaille (on.):  (DESIXENA)

Eiffel Gustave: (TORRE IFIEL)

Eizagirre Alegria Alicia (on.): (MATRALLU, 2)

Eizagirre Alegria Jose (on.): (MATRALLU)

Eizagirre Antonio (on.): (EFETOS NABALES)

Eizagirre Alegria Clemente, Kelemente (on.): MATRALLU, 2)

Eizagirre Alegria Domingo, Txomiñ (on.): (MATRALLU, 2)

Eizagirre Felisa, Iñazio Ojaleteruneku (on.): (ERROIXE) (ETXEBARRU) (KAPONARI) (NESKA ZARRA) (PAETEKO  ERLOJU)

Eizagirre Gabriela (on.): (KARNAZEIXI) (KARNAZERU)

Eizagirre Hermere (on.): (BEAKUNI) (BURLI, 2)      (ZEKENA)

Eizagirre Jesus Mari (on.): (MATRALLU, 2)

Eizagirre Ignacio, Iñazio Ojaleteru (on.): (OJALETERU)

Eizagirre Isidor (on.): (MATRALLU)

Eizagirre Jose Anjel, Joxe Anjel Motrollo (on.):  (AFILLERU) (MATRALLU, 2)

Eizagirre Jose, Jose Matrallu (on.): (MATRALLU, 2)

Eizagirre Juan Jose (on.): (MATRALLU)

Eizagirre Juan, Juan Matrallu (on.): (MATRALLU, 2)

Eizagirre Karmelo, Karmelo Txoferra, Matrallu (on.):  (KUADRILLI,1) (MATRALLU, 2) (TXARTELA, 1) (TXOFERRA)

Eizagirre Kasimira, Iñazio Ojaleteruneku (on.): (ERROIXE) (ETXEBARRU) (EUSKERAZKO IXENAK) (KAPONARI) (MOLLI) (PAETEKO ERLOJU)

Eizagirre Kontxa, Iñazio Ojaleteruneku (on.): (ERROIXE) (NESKA ZARRA) (KAPONARI) (ETXEBARRU)   (PAETEKO ERLOJU)

Eizagirre Maribi (on.): (MATRALLU)

Eizagirre Mari Loli (on.): (MATRALLU)

Eizagirre Mari Tere, Maitere Motrollo (on.): (AFILLERU) (MATRALLU, 2)

Eizagirre Markuerkiaga Andoni (on.): (KAZERU) (KORDELA) (KORPEON) (TXIRRIKI)

Eizagirre Markuerkiaga Imanol, Yimi (on.): (BLAXIRE) (EFETOS NABALES) (KAJA JOSTI) (KAZERU) (KORDELA) (KORPEON) (TXIRRIKI)

Eizagirre Markuerkiaga Iñaki, Kamaleoi (on.): (ELIXKORRA, 2) (KAZERU) (KORDELA) (KORPEON) (PENI) (TXIRRIKI)

Eizagirre Sabiñ (on.):  (MATRLLU, 2)

Eizagirre, Andoni, Iñaki, Imanol, Eizagirre anaxak (on.):  (KORDELERU)

Ejuenio (on.): (DITO)  

Elexpuru Arregi Juan Martín: (ERREUSE) (KIRRIXKI, 1) (KONTA) (KORROSKARI, 2) (LABAÑI) (MANDÚ) (MOLTZU) (NEARRA, 3) (OÑORRAZIXAK) (PITXIRRI) (SALTOMATXI) (SILLADARRA) (SUE, 3) (TXIRRIXU, 2) (UNGRIANU)

Elgezabal Oskar: (KARRERISTI)

Elizabeth, Elizabet Matxa (on.): (KALANDIXE)

Elordi Antonio, Antonio Agorrixe (on.):  (BURKU) (MALUTI)

Elordi Benigno, Beino Agorrixe (on): (ASTILLERUKO KOJU)

Elordi Miren (on.):. (ESKOLI, 1)

Elordi Silvestre, Tximiñu (on.): (DESIXENA) (MONU) (TOMAS) (TXIMIÑU)

Elorza Jose, Txanpaña: (ARNASI, 1) (ENPAZ, 3)

Elu Anjel, Anjel Korkotxe (on.): (KALANDIXE) (KORKOTXE, 1)

Elu Arantzamendi Jabier, Eluku (on.): (KANTTOPI)

Elu Arantzamendi Salbador, Eluku (on.): (KANTTOPI)

Elu Aristondo Eusebio, Garro (on.): (TASISE) (TASISTI) (TXOFERRA)

Elu Bengoetxea Rakel (on.): (SOTANAK EMON)

Elu Frantzisko (on.): (TXALOPA JAUI)

Elu Furundarena Gregorio (on.): (KARRETERU)

Elu Gregorio (on.): (BARRILLEIXI)

Elu Ibaibarriaga Mikel (on.): (REPUBLIKANUK)

Elu Ibaibarriaga Miren Gabriñe (on.): (DOTRIÑI) (ESKOLI, 1) (GOZOLUZI) (KAZA EIÑ) (NOBIXU, 1) (PANTALOIK, 2) (REPUBLIKANUK)

Elu Jose (on.):  (BARRILLEIXI)

Elu Rita (on.): (BARRILLEIXI)

Elu Salbador (on.): (BARRILLEIXI)

Emaldi Jesus Mari, Potxeri (on.):  (DESIXENA) (KEPIRES)

Emaldi Marcelo, Martzelo Potxeri (on.): (MARTZELO)

Emeteri, Garrokuko Emeteri (on.):  (KABIDO)

Emeteri, Jose Labakonekun andri (on.): (BAFORA)

Emilio, Paraueru (on.): (KALANDIXE)

Ereño Beatriz (on.): (KARRILL)

Erramon, Erramon Txomorro (on.): (BRAERI)

Erramona, Erranona Abarketeri (on.): (ABARKETI, 3)

Eskariote  Judas: (INPREÑU)

Esteban, Esteban Koju (on.): (ARRAIÑ GAIZTUK) (SARERU)

Etxabe Carmen, Karmen Alargune (on.): (DESIXENA)

Etxabe IX:  (PELOTA PARTIDU) (ANDRAMAI EUNE)

Etxabe Maritxu (on.): (URAKU EIÑ)

Etxabe X:  (PELOTA PARTIDU) (ANDRAMAI EUNE)

Etxaburu (on.): (KARNABALAK)

Etxaburu Ajarrista Jose, Jose Kokona (on.): (ARRAIÑSALTZALLI) (EZTA ZEREÑIK) (GELASIONEKO BANKU) (JOSE) (DESIXENA) (PURU) (KOKONA) (ZIARROPURU)

Etxaburu Ajarrista Patxi (on.): (BIENVENIDA)

Etxaburu Alejandro,  Boltzillo (on.): (ALTSA PAKO)   (PIPERRA)

Etxaburu Arrizabalaga Jabier, Potxolo (on.): (AFILLERU)

Etxaburu Artetxe Agustina, Baraiku (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Artetxe Felipe, Felipe Baraiku (on.): (BARAIKU) (ESTROPARI)

Etxaburu Artetxe Frantziska, Baraiku (on.): (BARAIKU) (LANTZOI, 1)

Etxaburu Artetxe Juana, Baraiku (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Barbarias Carmen, Talaxeruneku (on.): (ASTILLERUKO KOJU)

Etxaburu Barbarias Jose, Astilleruko Koju, Jose Kutxi, Talaxeruneku (on.): (ABASTOSKUK) (ASTILLERU, 2) (ASTILLERUKO KOJU) (FABRIKI) (JOSE) (KAJA JOSTI) (KARTZELI, 1) (KOJU) (KOMUNIÑOI) (UNBAPAKU) 

Etxaburu  Blas, Blas Andixe (on.):  (BLAST)  (KALANDIXE) (LAPURRE) (ULEGORRA)

Etxaburu Burgoa Jose, Jose Tokaio (on.): (JOSE) (KUADRILLI, 1) (LEATZURDALLAK) (TXITXARRONEKO TABERNI)

Etxaburu Burgoa Ramona, Erramona Tokaio (on.): (BEAKATZ-ATALA)  (BULARRA) (ETXEBARRU) (IXENAK) (JOSPANTONI) (LIÑE) (MARGAITI) (PAPARREKU)

Etxaburu Donato (on.):  (BUZTAÑU) 

Etxaburu Ebaristo, Boltzillo (on.): (PIPERRA)

Etxaburu Ejuenio (on.): (LAU ANAIAK)

Etxaburu Ezekiel (on.): (BELERO)

Etxaburu Hipolito, Hipolito  Ulegorra (on.): (BLAST) (DESIXENA) (KALANDIXE) (ULEGORRA)

Etxaburu Ignacio, Iñazio Zaku (on.):   (KONPAÑE TRATU)

Etxaburu Etxaburu Jose Mari, Jose Mari Belero (on.): (BELERO) (EBAKUAZIÑOI)  (MUSIKERU) (TABERNI)

Etxaburu Jose Mari, Kankilloi (on.): (AKOLITTU, 1) (KANKILLOI)

Etxaburu Jose, Jose Gorra, Jose Latxanbre, Jose Zamarreru (on.): (ANIMALIXE) (ARRE) (ASTU) (BARRANDERU) (ESKOBI)  (GORRA) (JOSE) (KALEGARBITZALLI) (KORNETI, 2) (SOÑU, 2) (TOMAS) (ZAMARPOTU) (ZAMARRERU)

Etxaburu Laureano, Luis Erlojeruneko Laurito (on.):  (KANTTOPI)

Etxaburu Luis Mari, Latxanbre (on.): (AURRESKULAXE) (KAXAGAÑEKU)

Etxaburu Mentxaka Ignacio (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Mentxaka Maria Angeles (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Mentxaka Maria Dolores (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Osa Mikel (on.): (BITI) (URERRI)

Etxaburu Ramon, Ramon Latxanbre (on.): (UNO) (KALANDIXE)

Etxaburu Romano Txapasta: (OKELI) (TXAPASTAN OKELI)

Etxaburu Solabarrieta Maite (on.): (BAGOI) (BARAIKU) (ESTROPARI) (GOZOLUZI) (SALASOI) (SALMUERI, 1) (SALMUERI, 2) (SEÑE)

Etxaburu Solabarrieta Txaro (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Solabarrieta Txomiñ (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Tomas, Tomas Latxanbre (on.): (LAZUNE) (TOMAS)

Etxaburu Urbieta Francisco Maria, Fraixko Mari (on.):  (ABARKETI, 3) (BANDI, 8) (BLAST) (BARRI, 4, 5) (FANATIKU) (GUARDARRAÑE) (MAXU, 1) (UNO) (SÁKI) (SALTSI, 2) (SARTU) (ULEGORRA) (ZAZ EIÑ, 2)

Etxaburu Urruzuno Martín, Martiñ Ederra (on): (AZI) (DESIXENA) (EDERRA, 3) (ESKOLAU) (EZKONTZI, 4) (KONPAÑE TRATU) (MALUTATA)

Etxaburu Zelaia Felipe (on.): (BARAIKU)

Etxaburu Zubikarai Telesforo Felix, Felix Talaxeru (on.): (ASTILLERUKO KOJU)

Etxaniz Patxi (on.): (PATXI)

Etxano Ajarrista  Josefina, Dolos Txurreroneku (on.): (TXURRERO)

Etxano Ajarrista  Pedro Mari, Dolos Txurreroneku (on.): (AKOLITTU, 1) (TXURRERO)

Etxano Ajarrista Teresa, Dolos Txurreroneko Teesita (on.): (TXURRERO)

Etxano Diburtzia (on.): (KORTI, 2)

Etxano Paulina (on.): (KORTI, 2)

Etxano Pedro (on.): (TXURRERO)

Etxano Simeon (on.): (KORTI, 2)

Etxebarria  Markuerkiaga Manuel, Manuel Konpittero (on.): (DENDI)

Etxebarria David (on.):  (BIKIXAK)

Etxebarria Doatio (on.): (SAARDANDEIXE)

Etxebarria Frantzisko,  Patxi (on.):  (KUADRU, 3) (KOPI) (MUTXO)  (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE)

Etxebarria Gelasio (on.): (BIKIXAK)

Etxebarria Ibarbia Toribio: (ALU) (ASAKE) (ATERRI, 1) (BANDAN URTEN) (BELARRIMOTZA) (BIARGIÑE) (BIDE TXIÑORRA) (BIZKAITTARRA) (BUELTA) (ENPAZ, 3) (ENTZUNTXARREKU) (EPETIN) (ERKIÑE) (ERREUSE) (ERRAMI) (ESKOLA MAIXUA) (ESKU ARRAÑE) (EULI MANDU)  (EZKATZA) (FORALAK) (FOTA) (FRESKERI) (GANGORRA) (GILTZIN)   (GIZAJU) (IMITXI) (IÑOX, 3) (INPREÑU) (IPARRA, 2) (JAMONI-PEZ) (LANTZOI, 2 (MAMARRU, 1) (MARMITTAKU) (MOTELA, 1) (NEARRA, 3) (PAGU)  (TXAMARRIA) (TXIRIKILLOI) (TXO) (PITXIRRI) (ZURRUPUTUNE)

Etxebarria Jokin, Kalandiko Txiki (on.):  (TXIKI, 2)

Etxebarria Jose Mari (on.):  (AKOLITTU, 1)

Etxebarria Jose, Pintxe (on.): (KALANDIXE) (SAARDANDEIXE)

Etxebarria Maria Isabel (on.): (FRONTOI)

Etxebarria Maria, Peleliñ (on.):  (SARIKONPONTZALLI)

Etxebarria Markuerkiaga Isidor, Isidor Amerikanu (on.): (AMERIKANU) (DESIXENA) (GALDU, 5) (KORDELEXI) (PAREJI) (TXIRRIKI)

Etxeberria  Agustin, Don Austiñ (on.):  (ABARI) (KOKOTA) (MEZI)

Eujenio, Polo Mantxuneku (on.): (SARDIÑI)

Eustakio, Don Eustakio (on.): (LUTU)

Felipe III, Erregea:  (ONTZAKO URRI)

Felipe (on.): (KONEJO)

Felisa, Atanon andri (on.): (KALANDIXE)

Ferdinan von Zeppelin:  (ZEPELIÑE, 1)

Fermin (on.): (SARDIÑI)

Fernández Alejandro (on.)::  (KAO DE MAR)

Fernández Bedialauneta Imanol (on.): (ERRIXETI)

Fernández De la Red Alejandro, Dito (on.): (DITO) (KOBRADORI) (OCASO)

Fernández De la Red Araceli (on.): (DITO)

Fernández De la Red Josefina (on.): (DITO)

Fernández De la Red Juana Magdalena (on.): (DITO)

Fernández De la Red Rafaela (on.): (DITO)

Fernández Jose, Kikirri (on.): (KIKIRRI)

Fernández Mígueles Alejandro (on.): (DITO)

Fernando Plaentxiarra: (ABERATSA) (POBRI) (TXANDAKA)

Fernando VII, Erregea: :  (ONTZAKO URRI)

Fernando Xoxu (on.):  (MENDEBALA, 2)

Flora, Flora Katxarrero (on.): (DESIXENA) (KATXARRERO)

Francisco, Frantzisko Zaldupe (on.): (SIFONERI)

Franco Bahamonde Francisco, Franco Diktadori: (ABASTOSKUK) (ABERRI EGUNE) (ALKATI) (ASKATU, 1) (ATTASANTU) (ATTE TOTU) (AUAZILLE) (BIZKAITTARRA) (BOTU) (BUELTI ETORRI) (DOMINIKALA) (EBAKUA) (ERREGI, 1) (ESTROPARI) (EUSKERAZKO IXENAK)  (EZKERRA) (FRANCO) (GATZERRE) (GERRI, 4) (GERRI, 1) (GORRIXAK, 1) (INPREÑU) (KARLISTI) (KAO DE MARRA) (KARNABALAK) (KARREKIRI) (KATEKISTI) (KOLAXU) (KUADRU) (KUATRO DE OTUBRE) (KUKUMIKU KAÑOLA) (KURUTZI, 1) (LIBERACIÓN DE ONDARROA) (LIBURU) (LION KASTILLO) (LOBI, 1) (MARGAITI) (MASOI) (MAXU, 1) (OBISPU) (OJI, 1) (PALETON) (PARTI, 3) (PERRERU) (SELLU) (TRABAJADORITAN EON) (TXIRRISTARI, 3)

Fritz Lang, Zinegilea: (BAT, BI, IRU)

Gabika Asun (on.): (TORRI)

Gabika Solabarrieta Jose Mari (on.):  (AFILLERU)

Gabilondo Venancio, Txapero (on.):  (TXAPERO) (TXOFERRA)

Gaiarre Julian: (TENORRA)

Gainza Bikandi Agustin, Piru Gainza: (ATELETI) (PELOTA PARTIDU) (PUESTU)

Galarraga Jose Maria, Don Jose Maria: (SATURRAN)

Galdakano Emaldi, Galdakano (on.): (ERREPARTIU) (PARTIU, 1) (TRABAJADORITAN)

Galdos Ignacio, Antiuko Iñazio (on.): (ANTIUKO GIXONA)

Gallastegi Miguel, Gallastegi pelotaxe: (ANDRAMAI EUNE) (BEXPERI) (GALDU, 6) (PELOTA PARTIDU)

Garai Vecino Jesus, Garai: (ATELETI) (PUESTU, 3)

Garalde Blas (on.): (DIARREIÑTZALLI)

Garalde Jon (on.): (KRIXARI, 2)

Garalde Juan Miguel (on.):  (TALAXERU)

Garalde, Talaxeru (on.): (TALAXERU)

Garate Francisco, Patxi Berrittu (on.): (BERRITTU, 2) (TASISE) (TASISTI) (TXOFERRA)

Garate Laka Kristina (on.): (BIZARRAK)

Garate, gure gurasun-de sasoiko serenu (on.):  (BESIUE, 3) (SERENU)

Garbiñe, Garbiñe Purineku (on.): (EJERTZIXUK, 2)

Garcia Ariño, Jesus eta Anjel, Gartziariño anaxak: (BEXPERI) (PARTIDU) (PELOTA PARTIDU)

Garcia Julio, Julio Txoferra (on.):  (KUADRILLI, 1) (TXOFERRA) (ZAIÑDDU, 1)

Garcia Santos, Santos Belarrimotx (on.):  (BELARRIMOTX) (KAKOTE, 1) (OJALETERU)

Garitano Jon (on.): (KANTTOPI)

Garmendia Txomiñ:  (MANTSU)

Garramiola Abadea Rufina (on.): (MEILLA)

Garramiola Dorotea, Doate (on.): (ZIARROPURU)

Garramiola Gazagaetxebarria Jose Mari, Txitxiñe (on.): (DESIXENA) (GUZURTIXE) (TXITXIÑE)   

Garramiola Iñaki (on.): (TRISTE, 2)

Garramiola Jose Antonio, Ondarruko alkati 1886xan (on.): (MEDIKU)

Garramiola Liburio, Kariño (on.): (TRISTE, 2)

Garramiola Ugartetxea Agurtza, Txitxiñaneku (on.): (TXITXIÑE)

Garramiola Ugartetxea Felisa, Txitxiñaneku (on.): (TXITXIÑE)

Garramiola Ugartetxea Luzia, Txitxiñaneku (on.): (TXITXIÑE)

Garramiola Ugartetxea Maritxu, Txitxiñaneku (on: (TXITXIÑE)

Garramiola Ugartetxea Trini, Txitxiñaneku (on.): (TXITXIÑE)

Garrido Beristain Argia (on.): (AKOLITTU, 1) (DISPAATI) (EGURRETA, 1) (ERRIXETI) (NIÑOS POBRES) (PANTALOIK, 1) (TXOIXE, 2)

Garro Anton, Don Anton: (SATURRAN)

Garro Manuel, Domanuel (on.): (ABARI) (ALDERDIXE, 4) (DOMANUEL, 1) (ELIXOPI) (GRADI) (KANTAL) (KOMUNIÑOI) (KONFESA) (KONFESORI) (MEZI) (MOLLI) (NATUBITTATE EUNE) (ORDUKO, 3) (PASKUKU) (PENITENTZIXI) (SANTAINFANTZIA) (SERMOI) (UR BERENKATU)

Gartzia Aitor (on.): (AÑA)

Gartziarena Labaien Martin:  (AXKOLAXE)

Gaztañaga Patricia:  (ALKAUETEXI)

Gaztañaga Urkola Imanol: (ALKAUETEXI)

Gelasio (on.):  (SAARDANDEIXE)

German, German Txikixe (on.):   (KORBATI)

Gezuraga Xabier:   (ABERATSA)

Gil Barrios Jose Luis (on.): (KAJA JOSTI)

Gillermo, Saturrango morroi: (SATURRAN)

Gimeno Arrizabalaga Agustin, Kimeno (on.): (KRIXARI, 2)

Gimeno Josefa, Jospa Akerra (on.): (FAORE, 3)

Gimeno Markos: (PALINDROMO)

Gloria, Doña Gloria (on.): (MAISTRI, 1)

Goikoetxea Cristina: (PERRERU)

Goikoetxea Jose Luis, Bustio (on.): (KAJA JOSTI)

Goikoetxea Lukas (on.): (AKOLITTU, 1)

Goikoetxea Pedro, Bustio (on.): (BUSTIO)

Goikoetxea Teresa (on.):  (PANTALOIK, 1)

Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas Miguel, Quevedo: (EN UN JARDÍN)

Gondra Emilio, Donimilio (on): (ABARI) (ELIXOPI) (DOMEKI, 3) (GRADI) (KANKILLOI) (KOKOTA) (KONFESA) (MEZI) (NATUBITTATE EUNE) (ORDUKO, 3) (SERMOI) (UR BERENKATU)

Góngora Argote Luis, Góngora: (EN UN JARDÍN)

Goñi Fernando: (ITZALA, 2)

Gorria Jose Maria, Don Jose Maria: (SATURRAN)

Gregorio, Gregorio Sau (on.): (DIARR EIÑTZALLI) (MIEL TUERRA) (MIRENTXUKUK)

Guenaga Anakabe, Ogoikoneku (on.): (OGEIKO)

Guenaga Jabier, Mantzeoneko Jabier, mutu : (KANTTOPI) (MUTU)

Guenaga Jose eta Blas, Kamiña (on.): (BARRILLERU) (SAARDANDEIXE) (UZTAIXE)

Guenaga Jose, Jose Mantzeo (on.):  (BERGI) (DITO) (ITXOSUN SARTU) (LANGUSTI) (TXALOPA JAUI), (ZESTI, 3)

Guenaga Zakarias, Silberioneku, Don Zakarias (on.): (ESTUDIANTI)

Guenaga Zubikarai Carmen (on.): (PERRERU)

Guenaga (on.): (FABRIKANTI) (USABA, 2)

Gurrutxaga Lertxundi Genoveba, Genoeba Txoku (on.): (DESIXENA) (MATADEIXI) (TXIRLI, 1) (TXOKU, 2)

Gutierrez Tuñon Manuel: (JAKI)

Hermosilla (on.): (KALANDIXE)

Higos Agote Liñe (on.): (LIÑE) (XARE)

Hilaria, Illari pelukeri (on.): (ERROMEXI, 4) (ESKOLI, 1)

Hilario, Hillario Tuertu (on.): (TUERTU)

Hipólita (on.):  (EGURRETA, 1)

Holiver Hardy:  (SOBRI) (TOTU TE MEIE)

Ibaibarriaga Arkotxa Jazinto (on.): (ALKARTASUNA)

Ibaibarriaga Areitio Jose (on.): (TORRI)

Ibaibarriaga Areitio Juan (on.): (TORRI)

Ibaibarriaga Areitio Julian (on.): (TORRI)

Ibaibarriaga Areitio Luziano, Torreko Luziano (on.): (ABASTOSKUK) (AFUNTA) (AZUNBRI)  (BRUSE) (GOIKOTORREKO DENDI) (ETXEBARRU) (KOSKAN) (LAPITZIN) (LIBRI) (MEIXENDI, 1) (ONILLE) (TORRI)

Ibaibarriaga Areitio Miguel (on.): (TORRI)

Ibaibarriaga Areitio Sabina (on.): (TORRI)

Ibaibarriaga Badiola Enrike (on.): (GOZOLUZI)

Ibaibarriaga Badiola Rafaela (on.): (DOTRIÑI)

Ibaibarriaga Carmen, Karmentxu Txarritxiki (on.): (AFILLERU)

Ibaibarriaga Domingo (on.): (GOIKOTORREKO DENDI) (TORRI)

Ibaibarriaga Jazinto, Kasinto Ibaibarriaga (on.): (TXORI ERREKA, 2)

Ibaibarriaga Luis Mari eta Patxi (on.):  (DESIXENA)

Ibaibarriaga Manuel (on.): (TXOFERRA)

Ibaibarriaga Primitiba (on.): (KALANDIXE)

Ibaibarriaga Segundo, Segundo Totolo (on.): (FABRIKANTI) (FABRIKI) (SEGUNDO)

Ibaibarriaga Solozabal Edurne, Goikotorreko Edurne (on.): (GOIKOTORREKO DENDI) (NESKI) (EUSKERAZKO IXENAK) (TORRI)

Ibaibarriaga Solozabal  Jose Luis, Goiko Torreko Jose Luis (on.): (ETXEBARRU) (GOIKOTORREKO DENDI) (TORRI)

Ibaibarriaga Solozabal Sabiñ, Goiko Torreko Sabiñ (on.): (ETXEBARRU) (GOIKOTORREKO DENDI) (TORRI)

Ibaibarriaga Teodoro, Txarritxiki (on.):  (TXARRITXIKI)

Ibañez Augusto, Titín:   (EREJIXAK)

Ibarloza Akarregi Angeles (on.): (MEILLA)

Ibarloza Akarregi Jose (on.): (MEILLA)

Ibarloza Akarregi Justo (on.): (MEILLA)

Ibarloza Akarregi Lukas (on.):  (MEILLA)

Ibarloza Akarregi Migel (on.): (MEILLA) (MIEL)

Ibarloza Akarregi Rafael (on.): (MEILLA)

Ibarloza Anjel Mari, Txatu (on.): (DEJI, 3) (KANTTOPI)

Ibarloza Balenciaga Arantza (on.): (MEILLA)

Ibarloza Balenciaga Jose (on.): (MEILLA)

Ibarloza Balenciaga Rafael (on.): (MEILLA)

Ibarloza Dolores, Lolita Axune (on.): (KALANDIXE)

Ibarloza Dominika (on.): (KARRILL)

Ibarloza Faviana (on.): (BURLI, 2) (IKATZA) (KARBONEIXI) (PALI) (PITXIRRI) (ZINKE)      

Ibarloza Garramiola Bernardo (on.):  (MEILLA)

Ibarloza Garramiola Domingo (on.): (MEILLA)

Ibarloza Garramiola Dorotea (on.): (MEILLA)

Ibarloza Garramiola Sinfo (on.): (MEILLA)

Ibarloza Jose Mari (on.): (AFILLERU)

Ibarloza Laka  Damian, Bizkaia (on.): (BIZKAIA)

Ibarloza Laka  Maiteder, Bizkaia (on.): (BIZKAIA) (NESKI)

Ibarloza Laka Iñaki, Iñaki Bizkaia (on.): (BIZKAIA) (BOLINTXIN IBILLI) (SOLDAU JUN) (TOKA)

Ibarloza Laka Jon, Jon Bizkaia (on.): (BIZKAIA) (DESIXENA)

Ibarloza Laka Karmele, Karmele Bizkaia (on.): (BIZKAIA) (NESKI)

Ibarloza Larrañaga Agapita (on.): (MEILLA)

Ibarloza Larrañaga Itziar (on.): (MEILLA)

Ibarloza Larrañaga Maiteder (on.): (MEILLA)

Ibarloza Larrañaga Miren Jone (on.): (MEILLA)

Ibarloza Larrañaga Pepita (on.): (MEILLA)

Ibarloza Luis, Luis Atune (on.): (KALANDIXE)

Ibarloza Migel, Miel Atune (on.): (ATUNANEKUK)

Ibarloza Rufino, Urrufiño Bizkaia (on.):  (ATUNANEKUK) (AUTISTI) (BIZKAIA) (DANBA) (DEIXAK) (MARIE)  (TAIÑE) (TXISPOI)

Ibarloza Urresti  Domingo, Meilla (on.):  (GURUGU) (MEILLA)

Ibarloza Urresti Belen, Meillaneku (on.): (MEILLA)

Ibarloza Urresti Maria Paz (on.): (MEILLA)

Ibarloza Urresti Patxi (on.):  (DENPORALI, 1) (MEILLA) (TUNTUX, 2)

Ibarretxe Josu, Euli (on.):   (SAARDANDEIXE)

Ibarrola Benito, Don Benito (on.): (DON) (MAXU, 1) (PARTIKULARRA)

Ibazeta Antolin, Txarraka (on.):  (DESIXENA)  (MAIÑERU)

Ibazeta Irueta Maria Dominga (on.): (KARRILL) (NIÑOS POBRES)

Ibazeta Juan, Kofraxako Koju (on.):  (KOJU)    

Ibazeta Lonjin (on.):  (KOBRADORI)

Iceta Ciaran Juan Bautista, Izeta (on.): (ANDRAMAI EUNE) (BALTZIUE, 2) (BANDI, 8) (BELERO) (DIRETORI) (MUSIKERU) (PAETEKO ERLOJU) (SOLFEU) (TERRITXER)

Ideakez Concepcion, Kontxita Txitxarro (on.): (AFILLERU)

Idiakez, Txitxarro (on.): (ERREKADORI) (TXITXARRONEKO TABERNI)

Ieltzero Txikixe Iriondo (on.): (musikeru)  (MUSIKERU)

Ignacio, Iñazio Txispas (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA)

Ikatxa (on.): (KORTI, 1)

Imaz Jose Manuel, Ankamotx (on.): (BUZTAÑU)

Iñazi (on.): (DIAR EIÑTZALLI)

Iparragirre Eusebio (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (MUTXO) (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE)

Iramategi Mari Tere (on.):  (NIÑOS POBRES)

Iramategi Maria Luisa (on.): (TXOIXE, 2)

Iraola (on.): (ALKILERRA, 1) (METALA) (TXATARRA) (TXATARRERU)

Iribarren: (BELARRIMOTZA)

Iriondo Arantzamendi Juan Mari (on.): (PEDRO ATANASIO)

Iriondo Arantzamendi Nati (on.): (PEDRO ATANASIO)

Iriondo Carmen, Aixmendineku (on.): (KORTI, 2)

Iriondo Clara, Klaita Atano (on.):  (AFILLERU)

Iriondo Consuelo, Konsuelo Drogexaku (on.): (DROGEXI) (KALANDIXE) (SOLFEU)

Iriondo Domingo, Kanpax (on.):  (AFILLERU) (ANBULANTI)

Iriondo Jose Mari, Epi (on.): (AFILLERU) (BIENVENIDA)

Iriondo Juan,  Aixmendi (on.):  (DENDI) (KORTI, 2) (MOLLI) (SAARDANDEIXE)

Iriondo Juan Mari, Juan Mari Paleton (on.):  (ARRAIÑ GAIZTUK)

Iriondo Maria Paz (on.): (DROGEXI) (NESKA ZARRA)

Iriondo Martin (on.): (ARINGAINGA KARRERI), (KARRERI, 1)

Iriondo Martina, Aixmendineku (on.): (KORTI, 2) (DESIXENA) (GORBETI) (KANPAX)   

Iriondo Miguel, Paleton auazille (on.): (PALETON)

Iriondo Paulino, Paleton (on.): (PEDRO ATANASIO)

Iriondo Pedro (on.): (DROGEXI)

Iriondo Ramon, Atano (on.):  (ANBULANTI) (ATTE TOTU) (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK) (TERRITXER)

Iriondo Jose Mari (on.):  (IRIONDO ARRAÑE) (KRIXARI, 1) (KORPEON)

Iriondo Paz, Pazeneku (on.): (DENDI) (KANIKI, 1) (TORRI)

IriondoTeresa, Aixmendineku (on.):  (KORTI, 2)

Irueta Josefa Antonia, Jospantoni (on.): (BIAJANTI) (ETXEBARRU) (EZI) (GURE JAUNE, 1) (JOSPANTONI) (KONPAÑI EIÑ) (KORTXELA, 2) (MAKIÑA BAT) (NESKA ZARRA) (TITIXE, 3)

Irureta Bernardo, Irureta I: (PELOTA PARTIDU)

Irusta Irigoien Josefa, Jospa Mirentxuku (on.): (BALKOI, 2) (MIRENTXUKUK)

Isasi (on.):  (BLASTIN) (SAARDANDEIXE)

Ituarte Bengoetxea    Jesús Mari, Jesús Mari Delfín (on.): (DESIXENA)

Ituarte Bengoetxea Maria Isabel, Maisabel Delfín (on.):  (DESIXENA)

Ituarte Bengoetxea Jabier, Ixurdi (on.):  (DESIXENA)

Ituarte Delfín, Garrokuko Delfín (on.): (ABASTOSKUK) (DESIXENA)       (ENTRENADORI) (KABIDO) (KÁKU) (SAN IÑAZIO)

Ituarte Faustino, Maño (on.):  (TINTTALEKU)

Ituarte Felix, Kaku (on.):  (KABIDO) (KÁKU)

Ituarte Garbiñe (on.): (LIBERAZION DE ONDARROA)

Ituarte Gorka (on.):  (TALAXERU)

Ituarte  Gregorio, Don Gregorio Garrokoku (on.): (KÁKU) (KABIDO) (MAXU, 1)

Ituarte Jose Mari (on.): (ESTUDIANTI)

Ituarte Josu, Kabido (on.): (KABIDO) (KÁKU) (SAN IÑAZIO, 2)

Ituarte Koldo (on.): (DENDI) (BATELERU) (KUADRILLI, 1)

Ituarte Luis, Paz (on.): (MUSIKERU)

Iturraran Emiliano, Don Emiliano (on.): (SATURRAN)

Iturrino Furundarena Gillermo (on.):  (KARRETERU)

Iturrioz Bonifacio, Boni Txikito (on.):  (BOZA) (SOLU) (TENORRA)

Iturrioz Uranga Karmen Jeronima, Antzosoloku (on.): (ANTZOSOLO)

Iturriza Blas (on.): (ESTROPARI)

Jaiki (on.):   (ARRAIÑ GAIZTUK)

Jauregi Juan, Juanito Jauregi (on.): (AFILLERU) (DESIXENA)

Jesus: (TRABAJADORITAN EON)

Job, Josantu:  (JOSANTU)

Jose, Don Jose eskola barrixetako maxu (on.): (MAXU, 1)

Jose Alli (on.): (SIFONERI)

Jose Andres: (ZIARROPURU)

Jose Benturo (on.): (SIFONERI)

Jose Exkerra (on.):  (JOSE)

Jose Kakati (on.):  (KAKATIXE, 2)

Jose Kale (on.): (KALE)

Jose Soteritaku (on.):  (ESTROPARI)

Josefa, Jospa Gorra (on.):  (BOTERU) (KALANDIXE)

Josefa, Jospa Motela (on.): (MOTELA, 2)

Josefa, Jospa Txist (on.): (KALANDIXE)

Josefa Antonia, Jospantoni Andixe (on.):  (AÑA)

Josefina,  Sor Josefina, ospittaleko moji (on.): (KURI EIÑ) (OSPITTALEKO MOJI)

Jose Ignacio, Joxe Iñax (on.):  (ARRATAKO ERRAMU) (BATELERU) (JATEARRAÑE)

Jose Luis, Olea (on.): (ERREKADORI)

Jospantoni, Elisabet Matxan-da ama (on.): (KALANDIXE)

Juakiñ, Juakiñ Arta (on.): (TXALOPI, 2)

Juan, Anbrusio patroiaz juntzan erramolai bat (on.): (ESTROPARI)

Juan Bautista, Junbaiste (on.): (SAARDANDEIXE)

Juan, Don Juan (on.):  (MAXU, 1)

Juan, Juan Akerra (on.): (AKERRA)

Juan, kaodemar bermiotarra (on.): (BANDERA BIZKAITTARRA)

Juan Miel (on.):  (ESTRELLITA)

Juana, Juana-Mala (on.): (KALANDIXE) (MALA, 2)

Juana, Juana Txoixe (on.): (BARRILLEIXI)

Juana, Juanita Txikixe (on.):  (BURLI, 2) (KANTTOPI) (KILOMETRU) (TXIKI, 2) (ZERREIXI)

Juana, Mirentxuko entradin ondun dendi eukibana (on.): (MOLLI)

Juanita, Jose Matrallun andri (on.): (MATRALLU, 2)

Juaristi Gelasio, (on.): (GELASIONEKO BANKU)

Juaristi Pedro Mari, Okers (on.): (BIZIKLETI, 3) (DESIXENA)

Juaristi Resurrección, Gelasioneko Resu (on.): (BARRILLEIXI)

Justa, Juste Estraperlisti (on.): (ESTRAPERLISTI) (KALANDIXE)

Kaltzakorta Felipe, Txordo (on.): (AFILLERU) (DESIXENA) (KALEGARBITZALLI) (KORNETI, 2) (MOTZA) (TXORDO) (ZAMARRERU)

Kaltzakorta Ildefonso, Illddefontso Txoferra (on.): :  (TXOFERRA)

Kaltzakorta Jose, Abasasti (on.): (ABASASTI)

Kanuto, Kakoteneku (on.): (BEAKUNI) (BURLI, 2) (KAKOTE, 2) (KRIXARI, 1) (OSPITTALA) (ZAKU)

Kaperotxipi Julia, Milloiko maistri: (ESKOLI, 1)

Karlos Erregea, Karlos V.a: (KARLISTI)

Karlos, Kakoteneku (on.): (BURLI, 2) (KAKOTE, 2) (KRIXARI, 1) (OSPITTALA) (ZAKU)

Karmelo, Frutu (on):  (SARDIÑI)

Karmelo (on.): (ATTE TOTU) (BURLI, 2) (IÑUZENTI, 2) (PASAERAN)

Karrelaka (on): (SAARDANDEIXE)

Karril Luis: (ZIXE EIÑ, 2)

Kasimira Andixe (on.): (SIFONERI)

Kaspar: (BELTXIOR)

Kastro, gure gurasun sasoiko serenu (on.): (BESIUE, 3) (SERENU)

Kauso Luis, Kauso (on.):  (MUTXO) (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE)

Kerejeta Salegi Fernanda, Justo tanborrerun andri (on.):  (FABRIKI)

Kintana Xabier:  (PANTALOIK, 1)

Klara (on.): (BENTURO)

Konkistau (on.): (BATELERU)

Korpeon Azpitarte Antonio (on.): (KORPEON)

Korpeon Azpitarte Guillermo (on.): (BURBIÑI) (KORPEON) (MATADEIXI)

Korpeon Azpitarte Karmele (on.): (KORPEON)

Korpeon Azpitarte Miren (on.): (KORPEON)

Korpeon Larrea Antonio (on.): (KORPEON)

Korpeon Larrea Imanol (on.): (KORPEON)

Korpeon Larrea Jose (on.): (KORPEON)

Korpeon Telleria Leon, Rubio Arotza (on.): (AROTZA) (AUE, 8) (BURBIÑI) (ERREMINTXA KAJI) (KORPEON) (NEURRIXAK ARTU) (SIFONERI)

Kortabitarte Ignacio, Kortabittarte: (ANDRAMAI EUNE)  (BEXPERI) (PELOTA PARTIDU)

Kortazar Jose (on.): (USABA, 2)

Kristina Suediako Erregina (1626-1689): (ARIMI, 6)

Labiñ Jose (on.):  (DENDI) (DESIXENA) (MOLLI) (LABIÑENEKO DENDI) (SARI KONPONTZEN)

Laka Jesus, Trontxo (on.):  (ARKOTXA BALENTZIAGA) (KARNABALAK) (KUADRILLI, 1)

Laka Anselma, Bizkargiku (on.): (KRIXARI, 2)

Laka Barbare (on.): (SAASTA)

Laka Bonifacio, Boni Bizkargiku (on.): (BITI) (BIZARRAK, 3) (BIZKARGI) (KRIXARI, 2) (TRAPALLADI) (URERRI) (ZAFA)

Laka Eusebio (on.): (ETXEBARRU)

Laka Gabiola Pablo: (PERRERU)

Laka Ignacio, Iñazio Laka (on.): (UBILLEUE)

Laka Jose (on.):  (SIFONERI)

Laka Jose, Ane Bizkargikun koñatu  (on.): (KRIXARI, 2)

Laka Juan Austín (on): (ERRESAXO ERRESATZALLI) (KIRRIXKI)

Laka Maruri Emeterio, Emeterio Mutu (on.): (ETXEBARRU) (MUTU) (ZAATOSU, 2)

Laka Maruri Federico (on.):  (ETXEBARRU) (LANBASA) (PINTTAKETI, 2) (TXISPOI)

Laka Maruri Maria, Urrufiño Bizkaian andri (on.): (AUTISTI) (BIZKAIA) (DEIXAK)

Laka Maruri Maria Luisa, Antonio Xaren andri (on.): (ALABI, 1) (BURUKO PAÑELU) (ETXEBARRU) (LIÑE) (MUTU) (PINTTORI) (ZAATOSU)

Laka Mugarza Ander: (PERRERU)

Laka Mugarza Arantza: (PERRERU)

Laka Mugarza Begoña: (PERRERU)

Laka Mugarza Itziar: (PERRERU)

Laka Mugarza Jon Paul: (PERRERU)

Laka Mugarza Joseba Mikel: (PERRERU)

Laka Mugarza Josu: (PERRERU)

Laka Patxi, Kirrixki (on.): (ABERTIUTEN EMON) (KIRRIXKI, 2)

Laka Pedro (on.): (KALANDIXE)

Laka Petra (on.):  (ERRESAXO ERRESATZALLI) (ERRESAXUK, 1) (KIRRIXKI) (PETRA) (TXIRRIST EIÑ)

Laka (on.): (BIZKARGI)

Landaribar Basterretxea Andoni (on.): (MIRENTXUKUK)

Landaribar Basterretxea  Maite (on.): (MIRENTXUKUK) (PELOTOI) (SOLFEU)

Landaribar Basterretxea Bernar (on.): (LENGUSU) (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Basterretxea Garbiñe (on.):  (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Basterretxea Jabier (on.):  (ALKARTASUNA) (ATZA) (KABALLU) (KANTTOPI) (KARRERI, 1) (KENDU, 1) (KIRIKOLAU) (LOIOLA) (MATSA, 1) (MERMI, 2) (METALA)  (MIRENTXUKUK) (PELOTOI) (PERDIGOI) (PIPI, 2) (RUBIXU) (SEGIKE) (SERVIDOR DE USTED) (ZAZ EIÑ, 1) (ZERRAUTSE)

Landaribar Basterretxea Josu (on.): (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Basterretxea Karmele (on.): (BARREALGARI) (MIRENTXUKUK) (PELOTOI) (SOLFEU)

Landaribar Basterretxea Nekane (on.):  (LENGUSIÑI, 2) (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Basterretxea Pilare (on.): (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Basterretxea Ramon (on.): (LOIOLA) (MIRENTXUKUK) (PELOTOI)

Landaribar Garramiola Dolores, Dolos Ongietorri (on.):  (LOIOLA) (ZIARROPURU)

Landaribar Garramiola Gonzalo, Kontzalo (on.): (OSABA) (PELOTOI)

Landaribar Garramiola Leona, Fausto Camposen andri (on.): (OSABA) (TIA)

Landaribar Garramiola Prudencio, Pruden (on.): (BRANKI, 2) (ERREMEXU) (FUMA) (GABINETI) (KINA) (KUADRILLI, 1) (KOFRAI ATZI) (LOIOLA) (MIRENTXUKUK) (PELOTA PARTIDU) (PIKUPE) (SATURRAN) (SEBU)  (SOLFEU) (TABERNI) (TENORRA) (ZEKENA) (ZIARROPURU)

Landararibar Gartzia Angel, Gaztañerre (on.): (PEKI)

Landaribar Jose, Jose Gaztañerre (on.):  (GAZTAÑERRE) (DESIXENA) (KALANDIXE)

Landaribar Urkidi Mari Sol (on.): (PELOTOI) (SOL)

Landaribar Rosario, Rosario Gatzerre (on.): (ESKOLI) (KONTZEJU, 1) (MAISTRI, 1) (MOJAK, 2) (MUSIKI, 2) (NESKA ZARRA) (PI) (SOLFEU)

Landaribar Tomas, Tomi (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (TOMAS)

Langarika Dalmacio:  (KARRERISTI)

Larrañaga Jose Mari, Jose Mari Pakoneku (on.): (KONKURTSO DE PESKA) (PAKONEKO TABERNI)

Larrañaga Juan Jose (on.): (KLOTILDE)

Larrañaga Klara, Klara Txikixe (on.): (TORRI)

Larrañaga Klara, Miel Andixan-da ama (on.): (LANGUSTI, 3)

Larrañaga Lasarte Pepita (on.): (MEILLA)

Larrañaga Miren, Ane Bizkargin koñati (on.): (KRIXARI, 2)

Larrañaga Pako, Akuarioko Jose Marin atte (on.): (AUE, 8)

Larrañaga Roke, Saturriñaneko Roke (on.): (ABASTOSKUK)

Larrañaga Zelaia Jose Mari, Jose Mari Pako, atte (on.): (KORTI, 3) (KRIXARI, 1)

Larrea Maria (on.): (KORPEON)

Larrinaga Bengoetxea Imanol (on.): (KOMUNIÑOI)

Larrinaga Bengoetxea Juan (on.): (KOMUNIÑOI)

Larrinaga Domingo, Pito, Pito Txiki (on.):  (ALASIN, 3) (BIENVENIDA) (KAZERU, 2) (SARDA-SARDAKU)

Larrinaga Jose Mari, Dia, Diabru (on.): (AFILLERU) (DESIXENA) (DIABRU) (FRENTE EIÑ) (GAIZTU) (KAPITTANA)

Larrinaga Jose, Jose Bolu (on.): (DESIXENA) (ERREKADORI) (EZKONDU) (JOSE) (MOTELA, 2)

Larrinaga Juan Jose (on.): (BIENVENIDA)

Larrinaga Miguel, Miel Bolu (on.):  (ERREKADORI)

Larruskain Carmen (on.): (PITXILIKOTE)

Larzabal Jesus, Jesusin (on.): (KOMERIANTI, 1)

Larzabal Lazaro (on.):  (KOMERIANTI, 1)

Lasa Jose Antonio, Endoiako Bisusbide baserriku: (BAKAZIÑOIK)

Lasa Jose Ignacio, Endoiako Bisusbide baserriko Joxixio: (BAKAZIÑOIK)

Lasa, Aita Lasa frantziskotarra:  (SERMOI)

Lasarte Domingo, Domingo Toxu (on.):  (OKOTSA) (KOKOTA) (KOSKAN) (KOXU) (POSTURI) (ZIEZKO ERROPAK)

Lasarte Imanol, Imanol Toxu (on.): (DESIXENA) (ENTENDIDU) (KOXU) (TXOIERU)  (TXOI KANTI)

Lasarte Jose Pedro, Toxu (on.):  (ALKARTASUNA) (BABIA) (KOXU) (MATADEIXI)

Lasarte Juliana (on.): (KUTXILLONEKUK)

Lasarte Toxu (on.):  (DESIXENA)

Lasuen Urkidi Anastasio: (OSABA)

Lasuen Urkidi Benigna, Aulestiko Txorixeneko Benina: (AMANDONGILLAK)  (BALITT) (INDDARRAK)  (IPURDIXE) (KÚMI) (LEKATXO) (MARIXE) (PUNTAKO ESNI)

Laureano (on.): (ASIKE)

Lazpita Barrenetxea Alberto: (ALKARTASUNA)

Lazpita Barrenetxea Miguel Angel: (EUSKERAZKO IXENAK)

Lazpita Niceto: (SANJUNAK)

Leibar, Maxu (on.): (TXARTELA, 1)

Leibar Blanca, Señorita Blankita, Leibar maxun alabi (on.): (MAISTRI, 1)

Lekona (on.): (ZINI)

Lekube Jesús Mari: (BOTA)

Lekue Jabier, Lekue (on.): (KOPI, 2) (MUTXO) (PELOTA PARTIDU) (PELOTAXE)

Lekunberri Flamarike Lorenzo, Don Lorentzo, Eskola Peskako Diretori (on.): (DIRETORI) (ESKOLA PESKA) (MAXU, 1)

Lekunberri Maria Cruz (on.): (AZION KATOLIKA)

Lekuona Josefa, Jospa (on.):  (KINADO)

Leokadi (on.): (KORTXELA, 2)

Leon, Rocan gixona (on.):  (KALANDIXE)

Leona, Leona Faiñ (on.): (KALANDIXE)

Lertxundi Andima, Andima Porru (on.): (PORRU, 4)

Lertxundi Andoni, Andoni Porru (on.): (PORRU, 4)

Lertxundi Beristain Jesus Mari, Boni (on.): (AIDA) (KORNETI)

Lertxundi Esnal Anjel, Andu Lertxundi: (ABERATSA) (ALBISTI) (AZENTU) (BABIA) (BAT, BI, IRU)   (BELARRIMOTZA) (DOMINISTIKU) (ERBIXE) (GALLEGO) (KOLAXU) (KOSKAN) (MOTXIÑE, 1) (ODOLA, 1) (PAGU) (PALINDROMO) (POPABISTAN) (SAGARRA) (SANTOÑAMERIKETA) (SIKATU, 2) (SUSUNKORDAN) (TEN EIÑ, 2) (TTA-TTA) (ZAMARRERU) (ZERTU)

Lertxundi Gurrutxaga Genoveva, Txoku (on.): (SIFONERI) (TXIRLI, 1)

Lertxundi Imanol, Imanol Porru (on.): (KANTALAXE) (PORRU, 4)

Lertxundi Jon, Otxana (on.): (ESTRELLITA)

Lertxundi Jose Antonio, Jose Antonio Mustu (on.): (AFILLERU) (MUSTU, 2)

Lertxundi Josefa, Jospa  Laidon, Lazaro Porrun arrebi (on.):  (BOTERU) (PORRU, 4) (KALANDIXE)

Lertxundi Josu, Josu Porru (on.): (PORRU, 4)

Lertxundi Karmelo, Karmelo Porru (on.): (MUSIKERU) (PORRU, 4)

Lertxundi Lazaro, Porrunekun atte (on.): (KANPO SANTU) (PATERNOSTERRA) (PORRU, 4)

Lertxundi Lorea, Lorea Porru (on): (PORRU, 4)

Lertxundi Mikel, Mikel Porru (on.):  (KANTALAXE) (PORRU, 4)

Lertxundi Miren Terese, Miren Teese Porru (on.): (PORRU, 4)

Lertxundi Sabiñ, Sabiñ Porru (on.):   (KANTALAXE) (PORRU, 4)

Lertxundi Andima, Porru (on.): (KANTALAXE)

Letamendi Urresti Ikerne (on.): (BIZIKLETI, 3)

Letamendi Urresti Patxi (on.): (BIZIKLETI, 3)

Letamendi Urresti Txomiñ (on.): (BIZIKLETI, 3)

Lezea (on.):  (ASTILLERUKO KOJU) (ESKILLARAK, 3)

Liborio, Liburio (on.):  (LUTU)

Lizartzaburu Josefa, Jospa Antzomendineku (on.): (OBERLEKU)

Lopez Gimeno Anjel (on.):  (KONPRADORI)

Lopez Josefa (on.): (GALLEGU)

López Panizo Jose Luis, Panizo: (ATELETI)

Lorea (on.): (AINGERU, 2)

Lorea, Materreko Lorea (on.): (KORKOTXE, 1)

Lorentzo (on.): (EBAKUAZIÑOI)

Lorentzo: (REKETI) (SALBAKONDUTU)

Lorenzo, Kosmeneko Loentzo (on.): (ABASTOSKUK)

Loroño Arteaga Jesus,  Jesus Loroño: (KARRERISTI)

Luder (Luther) Martin, Lutero: (INPREÑU)

Luisa, Doña Luisa (on.): (ESKOLI, 1)

Luis, Luis Boteru (on.): (BOTERU) (KALANDIXE)

Luis, Luis Fruteru (on.): (PLAZA BERDURI)

Luis, Maidolos pelukerintzat Tio Luis: (EBAKUAZIÑOI)

Luis Mariano: (TENORRA)

Lujanbio Retegi Jose Manuel, Txirrita: (KONTSAGRAZIÑOI) (MANTSU) (PASA, 1)

Madrazo Jesus: (KARRERISTI)

Magdalena, Territxerren andri Madalena (on.): (KALANDIXE)

Maguregi Ibargutxi Jose Maria, Maguregi: (ATELETI) (PUESTU, 3)

Maia Jon: (GAUZI ZEUAZ DA)

Makazaga Frantzizka (on.): (MALUTATA)

Mandiola Josefa:  (GOIKOTORREKO DENDI)

Manoli (on.):  (AINGERU, 2) 

Manterola Gabriel, Don Gabriel: (ANTIUKO AMABERJIÑI)

Manuel: (MALUTERU)

Manuel (on.): (TALAXERU)

Manuel, Manuel  Andixe, Manuel Serenu (on.): (KALANDIXE) (SERENU)

Manzisidor  Jose, Buzu (on.):   (BUZU)

Margarita de Borbón: (MARGAITI)

Mari: (TXOKOLATI, 1)

Maria, Mai Sau (on.): (KALANDIXE)

Maria, Mari Osoroneku (on.): (KALANDIXE)

Maria Agueda, Mari Ageda (on.): (KALANDIXE)

Maria, Auntzaneku (on.): (KORTI, 2)

Maria Dolores, Indion andri Mai Dolos (on.): (KALANDIXE)

Maria Dolores, Maidolos Tobaneku: (KAFE-TXANU)

Maria Dominga (on.): (FABRIKI)

Maria Luisa, Doña Maria Luisa maistri (on.): (ESKOLA KIESIK, 2)

Maria, Mai Lekatxo (on.):  (DESIXENA)

Maria, Mai Pittu (on.): (DESPIXKI)

Maria, Maitxu Don Burnoneko (Bruno) krixari (on.): (KIESIK)

Maria, Maitxu Tuel (on.):  (LUTU)

Maria Santos, Mai Santos (on.): (DROGEXI)

Mari Cruz, Xurdon andri (on.): (TRETZI, 1)

Marie: (ESNETA)

Marino Eduardo (on.): (FABRIKANTI) (FABRIKI)

Mario del Monaco: (TENORRA)

Mario Lanza: (TENORRA)

Maritxu (on.): (AINGERU, 2)

Maritxu, Maidolos pelukerin-de beian bixi zan (on.): (LIBERAZION DE ONDARROA)

Maritxu, Maitxu Txikixe, Anjel Mari Ibarlozan-da ama (on.): (DEJI, 3)

Marixe, (Peru te Marixe) Perun andri: (KARNAZEIXI) (MARIXE) (PERU TE MARIXE)

Markaida Aurrekoetxea Felix, Markaida:  (PUESTU, 3)

Markuerkiaga Aranbarri Agustina (on.): (TOBANEKU)

Markuerkiaga Aranbarri Domeka, Domeka Tobaneku (on.) (DIARREIÑTZALLI) (EBAKUAZIÑOI) (ELIZI) (ESKRIBAUKU) (GALDARAMAKIÑI, 2) (GALDARATIÑE) (GERRA DENPORI) (GERRI, 4) (INDDAR) (KOASTA) (KONPAÑE TRATU) (KONPAÑI, 1) (LAESPEANTZA) (LEKUTAKO AMANIN) (MALUTATA) (MALUTERU) (MARIA, 1) (MARRAXU, 2) (ORDÚN DENPORAN) (PAPARDU) (SERGERI) (SOKIN ARIMI) (TOBANEKU) (TXERMOLA, 1) (TXITXILL-BAFORA) (ZURITTAN)

Markuerkiaga Aranbarri Justa, Tobaneku (on.): (TOBANEKU)

Markuerkiaga Aranbarri Maria Dominga (on.): (TOBANEKU)

Markuerkiaga Arrasate Domingo Manuel, Toba (on.): (TOBANEKU)

Markuerkiaga Domingo Antonio, Eskribauku (on.): (TORRI)

Markuerkiaga Emili (on.): (TORRI)

Markuerkiaga Jose,  Jose Markue, Eskribauku (on.): (DESIXENA) (ESKRIBAUKU) (ORGANISTERU)

Markuerkiaga Luis Fernando (on.): (ESTUDIANTI)

Markuerkiaga Solabarrieta  Rafael, Errofall Potro (on.): (TOBANEKU)

Markuerkiaga Solabarrieta Felix, Felis Eskribauku (on.): (EBAKUAZIÑOI) (ESKRIBAUKU) (TOBANEKU)

Markuerkiaga Solabarrieta Maria, Mai Toba (on.): (ESKRIBIENTI) (FABRIKANTI) (LATERU) (MAISTRI, 3) (ORDUKO, 2) (TOBANEKU) (USABA, 2)

Markuerkiaga Solabarrieta Paulo, Paulo Papardo, Paulo Toba (on.): (EBAKUAZIÑOI) (TOBANEKU)

Marrero Antonio, Kanario (on.): (TXOIXE, 1)

Martiartu Lasuen Ane: (AUKERI, 1)

Martiartu Lasuen Maria Angeles: (OLLU, 1) (TATARREZ)

Martiartu Lasuen Maria Pilar: (TATARREZ) (ERBIXE)

Martin Meabe Iñaki,  Zubibarriko Iñaki, Iñaki Briñaes (on.): (KAPITTANA)

Martina (on.): (KORTI, 2)

Martina, Martiña-Martiñe (on.): (ITSUELU)

Martinez Armando Lorenzo, Nobe, Barki (on.): (BIZIKLETI, 3) (NOBE) (TOMAS)

Martinez Balbina (on.): (NOBE)

Martinez Santi (on.): (BARKILLERU) (NOBE)

Martinez Victor (on.): (NOBE)

Maruri Benito, Benitto Sankristau (on.): (DILIN-DALAN) (SANKRISTAU) (SERENU) (TARTAMOTELA)

Maruri Francisca, Patxike (on.):  (ATXURRE, 1) (PLAI TXIKIXE, 1) (TXIRLI, 1)

Maruri Gregoria, Xaren-da aume Gregori (on.):  (ETXEBARRU)

Maruri Jose Antonio, Konejo (on.): (KONEJO).

Masimo, Maximo karreteru (on.): (UMI-UMI) (ZESTI, 3)

Mastroiani Marcello: (MARTZELO)

Matxes (on.):   (SAARDANDEIXE)

Matxin Plaka (on.): (AUAZILLE)

Mejías Iturrizaga Ramona, Erramona arraiñsaltzalli (on.):  (ARRAIÑ-SALTZALLI) (ERRAMONANEKO BOREI) (MOLLI)

Meltxor: (BELTXIOR)

Mendieta, Lekattoko Astillerun jaui: (ARKOTXA BALENTZIAGA)

Mendieta, pelotaxe: (BEXPERI) (PELOTA PARTIDU)

Mendizabal Benito Eustakio, Txikia: (KRIXARI, 1)

Mentxaka Etxaburu Ignacio (on.): (BARAIKU)

Mentxaka Etxaburu Maria Angeles (on.): (BARAIKU)

Mentxaka Etxaburu Maria Dolores (on.): (BARAIKU)

Mentxaka Ignacio (on.): (BARAIKU)

Miguel, Miel Fruteru (on.): (PLAZABERDURI)

Miguel, Miel Otsakill (on.): (MIEL)

Miguel, Miel Tuerra (on.): (DIARREIÑTZALLI) (ITSUELU) (KALEGARBITZALLI) (MIEL) (MIEL TUERRA) (MIRENTXUKUK) (TUERTU) (ZAMARRERU)

Mikaela, Mikalla (on.): (MIKALLA)

Miguel Antonio, Milanton, Txope Zarra (on.):  (SARDIÑI)

Miner (on.):  (ALKILERRA, 1) (ALKILERRA, 3) (BIZIKLETI, 3) (DOMEKI, 1)

Miren, Miren Bonbero (on.): (ESKOLI, 1)

Miren, Miren Efani (on.): (DEJI, 3)

Mokoroa Justo:  (PAGU)

Mola Vidal Emilio, General Mola: (KARREKIRI) (MOLLI)

Monica, Doña Monika (on.):  (BOTU) (MAIÑERI) (MARARIXE) (DON) (DOÑA) (TXALETA) (UZTAIXE) 

Morcillo Casimiro: (BAÑU) (BIKAXU) (OBISPU)

Moreno (on.): (KARTZELI, 1)

Morga, Morga Txiki, markiñarra: (COSAS DE ONDARROA)

Mugartegi Basterretxea Frantziska (on.): (DITO)

Mugartegi Nikolas, Pitxon (on.): (DITO)

Mugarza Goikoetxea Elisa: (PERRERU)

Mugarza Goikoetxea Jose Agustin: (PERRERU)

Mugarza Goikoetxea Mari Carmen: (PERRERU)

Mugarza Ortuzar Javier, Perreru (on.): (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Ikerne, Perreruneku (on.): (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Javier, Perreruneku (on.): (PERRA) (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Joseba, Perreruneku (on.): (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Josu Ander, Perreruneku (on.): (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Karmele, Perreruneku (on.): (PERRERU)

Mugarza Zubikarai Zuriñe, Perreruneku (on.): (PERRERU)

Muruetagoiena Sabin, Don Sabiñ (on.):  (DON) (JAUNE) (KRIXARI 1) (MEDIKU)

Nabarriki (on.): (NABARRIKI)

Naberan Imanol (on.): (KORPEON)

Naberan Iñaki (on.): (KORPEON) (KOSKAN)

Napar Txikixe (on.): (AIÑE, 1) (KORRETI)

Narbaiza Antonio:  (ZORRA)

Narbaiza Azkue Antxon:  (DESIXENA) (EIBAR) (MEDIKU) (UMI AZI)

Narbaiza Juan Jose, Luxia: (AXKOLAXE) (ENTZUTI,1)

Narbaiza Martiartu Miren: (IXURDI, 1)

Nicanor, Nikanor Pesetillas (on.): (KALANDIXE)

Nicanora, Nikanora, Jose Pittun andrin-de ama (on.): (KALANDIXE)

Odriozola Donato (on.): (MALUTI)

Olabarria Eujenio, Ejuenio Karnazeru (on.): (BILLOTTE) (IGAXAN EIÑ) (KARNAZEIXI)  (KARNAZERU) (ODOLOSTI) (OKELI) (PIKADILLU) (SOLOMU) (TAJADI, 1) (TXULETI) (URDAXE) ZANKARROI)

Olarreaga Etxabe Jon, Don Jon (on.): (ESKOLA PESKA) (MAXU, 1)

Olarreaga Larrinaga Maria, Mari Gosikarra (on.): (ALKAUETEXI) (EGURRETA, 1)

Olea Agurtzane, Agurtzane Olea (on.): (ERREKADORI)

Olea Andoni, Andoni Olea (on.): (LEJIA) (PARTIU, 1) (OLEA, 1)

Olea Eleuterio,  Olea (on.):  (ESKOLA KIESIK) (OLEA, 1) (OLEA, 2)

Olea Julene, Oleaneku (on.):  (KORTI, 2)

Olga (on.): (AMERIKANU)

Olondriz Beatriz, Doña Beatriz (on.): (AGAPITO) (MAISTRI, 1)

Oñaederra: (KARRERI, 2) (KARRERISTI)

Orkolaga: (GALARRENA)

Ortega y Gasset Jose: (PELMU)

Ortiz Jose (on.): (DESIXENA) (ENPLIAU) (FABRIKANTI) (KRIXARI, 1) (ORTIZ) (ROCHILL) (ULI, 2) (USABA, 2)

Orue Aranguren Jose Maria, Orue: (PUESTU, 3)  

Orue Rementeria Luis Mari (on.): (AFILLERU) (DESIXENA)

Oruemazaga Baseta Imanol (on.): (DIRETORI) (ESKAPA) (KANTI) (KORU, 2) (SEGUNDU, 2)  (SOLFEU) (TELEBISIÑOI) (TXAKOLIÑE)

Osa Antonio, Akillako Antonio (on.): (AKILLAKO ANTONIO) (ANTONIO) (LARRAK, 2) (KAZA EIÑ) (SOMANTI) (URRATU)

Osa Badiola Pantaleon, Karrekirin semi (on.): (ESTROPARI)

Osa Blas (on.): (BIENVENIDA)

Osa Karrekiri Jose Ramon, Alkati (on.): (ALKATINEKO ENTRADI) (ESTROPARI) (EZKERRA) (KAO DE MARRA) (KARREKIRI) (MOLLI) (REPUBLIKANUK) (TRABAJADORITAN EON)

Osa  Mateo, Mateosa (on.): (ASTILLERUKO KOJU) (TXALETA)

Osa Otxoa Zipriano, Zipriano Iarra, Pitxilikote (on.): (BANDERA BIZKAITTARRA) (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Arantza (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Eskarne (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Guruzne (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Jesus (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Mikel (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Solabarrieta Tere (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Txakartegi Elvira (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Txakartegi Imanol (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Txakartegi Joseba, Galatea (on.): (BIENVENIDA)

Osa Txakartegi Lurdes (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Txakartegi Maria Jesus (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Urkiola Pio, Pio Txikixe (on.): (KARTZELI, 1) (SERENU) (TXIKI, 2)

Osa Urkizu Andres, Pitxilikoteneku (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Jesus, Pitxilikoteneku (on.): (BANDERA BIZKAITTARRA) (KOTOR-MANDDUBI)  (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Luzia, Pitxilikoteneku (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Manuel, Pitxilikoteneku, Manuel Koju (on.): (BIENVENIDA) (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Pakita, Pitxilikoteneku (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Pilar, Pitxilikoteneku (on.): (PITXILIKOTE)

Osa Urkizu Urbano, Pitxilikoteneku (on.): (PITXILIKOTE)

Osa  Larruskain Aitziber (on.): (PITXILIKOTE)

Osa  Larruskain Idoia (on.): (PITXILIKOTE)

Osa  Larruskain Mari Carmen (on.): (PITXILIKOTE)

Otxagabia  Benita (on.): (PLAZUELI)

Otxagabia Jose Maria (on.): (MEDIKU)

Otxandategi Cedrun Carmelo, Karmelo: (ATELETI) (PORTERU, 1) (PUESTU, 3)

Otxoa Francisca, Fraixke Iarra (on.): (PITXILIKOTE)

Otxoa Javier:  (LUTXA LIBRI)

Otxoa Victor:  (LUTXA LIBRI)

Otxoantesana Felix, Maiñela (on.): (MAIÑELA, 2) (SIFONERI)

Otxoantesana Luken (on.): (ALKARTASUNA) (MATADEIXI) (LOIOLA)

Pacelli Eugenio Maria Giuseppe Giovanni,  Pio XII(ATTASANTU) (OBISPU)

Pagate Anakabe Antonio, Aion (on.): (TANBOLIÑE, 3)

Pagate Anakabe Itziar, Itziar Paate, Ogoikoneku (on.): (ABARKETI, 3) (AINGERU, 2) (DROGEXI) (ESKOLASTIKU) (KAKOTE) (LUTU) (OGEIKO) (TXORI ERREKA, 2) (UR BERENKATU) (ZELAT EIÑ, 2)

Palacios Jose Mari, Ogeta:  (PELOTA PARTIDU)

Palacios Mauro (on.):  (ERRAMINTXA KAJI) (ERRAMINTXI, 1) (MASILLI) (NEURRIXAK ARTU) (OJALETEIXE) (OJALETERU) (PUTZE)

Pasio (on.):  (UMI-UMI)

Patillas (on.):  (MAXU, 1)

Patxi, Xurdon anaxi (on.): (TXAPELGORRIXE)

Patxi: (ASIKE)

Paulino, Don Pauliño (on.): (MENDEBALA, 2)

Pauliño (on.): (SAARDANDEIXE)

Paulo, Paulo Xoxu (on.): (MENDEBALA, 2)

Paz (on.):  (SAARDANDEIXE)

Pedro Begitxiki (on.): (SARDIÑI)

Pedro, Serafin Jitanun anaxi (on.): (KUTXILLONEKUK)

Pedro (on.): (BOBI)

Pedro (on.): (MIKALLA)

Pedro, Pedro Zapateru (on.): (KALANDIXE)

Pelaio, Pelaio Beko Kaleku (on.): (PELAIO)

Peñagarikano Kepa: (OZTOZTIN)

Penta (on.):  (SAARDANDEIXE)

Pepe (on.):  (SAARDANDEIXE) (TXIST)

Pepe (on.): (SAASTIXE)

Pérez Bilbao Antonio: (ARPONERU) (ASTAK) (FLOTIN, 1) (KALAPITXIXE) (KILLAZ GORA)     (SALTOMATXI) (SEDI) (SENTENTZIXI) (SISANGRI) (LUPU) (LLAMERI) (PALIN) (TABARKILLI) (TXIRRISTARI, 3) (ZIEZKO ERROPAK)

Pérez Carlos:  (KARRERISTI)

Pérez Felix, Felix Euzkadi, Latigo Negro (on.):  (DESIXENA) (LATIGO NEGRO)

Pérez Lezama Raimundo, Lezama: (PORTERU, 1)

Pérez Trueba Carmen (on.): (KUTXILLONEKUK)

Pérez (on.): (BENTURO)

Peru: (KARNAZEIXI) (MARIXE) (PERU TE MARIXE)

Petra Koji (on.): (KOJI) (PETRA)

Pilar, Juana Txatin alabi (on.): (DOTRIÑI)

Pintxori, Koju (on.): (KOJU)

Plaza Arrizabalaga  Anjel, Joezalduneko Anjel (on.): (EZKONTZI, 4) (TXISPOI) (ZALDU)

Plaza Arrizabalaga Francisca, Joezalduneko Fraixkita (on.): (ALBU, 6) (BEAKATZA) (ETXEBARRU) (EZKONTZI, 4) (GATZA) (KENDU, 2) (KIPULI)  (MANDATO EIÑAN) (NESKI) (ORDI) (ZAATI, 2) (ZALDU) (ZOR IXAN)

Plaza Arrizabalaga Francisco, Joezalduneko  Frantzisko (on.):  (ZALDU)

Plaza Arrizabalaga Guillermo, Joezalduneko Gillermo (on.): (ZALDU)

Plaza Arrizabalaga Kepa, Joezalduneko Kepa (on.): (EZKONTZI, 4) (ZALDU)

Plaza Arrizabalaga Miren (on.): (EZKONTZI, 4) (KAAMARRU, 3) (ZALDU)

Plaza Genoveba, Joezalduneko Genoeba (on.): (ZALDU)

Plaza Jose, Jose Zaldu, Joezaldu (on.): (BILLOTTE) (ELIZI) (ETXEBARRU) (EZKONTZI, 4)  (JOSE) (KAAMARRU, 3) (MARU) (TXISPOI) (ZAATI, 2) (ZALDU)

Plaza Jose Miguel, Dixa (on.): (DIXA) (KARRETERU)

Plaza Lorenza, Joezalduneko Loentza (on.):  (EZKONTZI, 4) (ZALDU)

Plaza Silbestra, Joezalduneko Silbestra (on.):  (ZALDU)

Portu Domingo, Domingo Sakristau (on.): (ARRAUTZA GORRINGU) (DILIN-DALAN) (EZKER-ESKUMA) (FUTZ EIÑ) (KASKARREKU) (KOJITO) (KOKOTA) (SAN IÑAZIO, 2) (SANKRISTAU) (SERORI, 1)

Portu Iñaki, Sankristauneko Iñaki (on.): (SAN IÑAZIO, 2)

Portu Kasimira (on.): (TXUTXU)

Portu Leona, Leonita (on.):  (GERRI, 4) (KOMUNIÑOI) (SERORI)

Portu, Txanton (on.): (MUSIKERU)

Prieto Alegria Rafael, Prieto (on.):  (AFILLERU) (DESIXENA) (SOLDAU JUN)

Prieto, Rafalen-da atte (on.): (KALANDIXE)

Prieto Tuero Indalecio, Manuel Azañaren ministroa: (REPUBLIKANUK)

Primo de Rivera Jose Antonio:  (LIBURU) (OJI, 1)

Primo de Rivera Miguel: (SOMATENAK)

Guenaga Purificación, Puri, Puri dendaku (on.):  (DESPATXA, 2) (IKOPASI) (KONPITTI) (SEGIKE) (PURI)

Quinteiro Celestino (on.):  (GALLEGU)

Ramon, Ramon Andixe (on.):  (DOTRIÑI)

Ramona, Erramona Abarketeri (on.): (KALANDIXE)

Ramona, Erramona Barkilleri (on.): (BARKILLERU)

Ratzinger Joseph, Benedicto XVI: (LINBO)

Regina (on.): (SIFONERI)

Rementeria Sabas, Sabas sastri (on.): (SASTRI)

Retegi Julian, Retegi II:  (NAUSI IXAN)

Revuelta (on.): (KAJA JOSTI)

Roca, Leonen andri (on.): (KALANDIXE)

Rodriguez Solabarrieta Javier, Jabier Urrutxe (on.):  (SIFONERI)

Roman: (BIAJANTI)

Rosario, Rosario Pixpiriti (on.):  (ITSUELU)

Rramallets Antoni: (PORTERU, 1)

Rubio, Rubio pelotaxe: (EGIA)

Ruiz, Capitán Ruiz: (LIBERAZION DE ONDARROA)

Ruiz Jacqueline,  Poleneku (on.):  (POLE)

Ruiz Mari Carmen, Poleneku (on.): (POLE)

Ruiz Paulette Georgette, Pole (on.):  (ABILLANI) (GOZOLUZI) (KARRU) (MANTEKAU) (PIRULI) (POLE) (RUFINANEKO KARRU) (TXUPA)

Sabiñ (on.): (EGURRETA, 1)

Sabiñe, Jose Mari Xaren andri (on.): (EJERTZIXUK, 2)

Saez Jose Mari, Pratikanti (on.):  (PRATIKANTI)

Sagarduy Gonzalo Nicanor, Kanito: (PUESTU, 3)

Sagasta Mateo: (SAASTA)

Sagastume Anbrosio: (ESTROPARI)

Sainz Jose, Jose Mutriku (on.):  (ZINI)

Sainz Paulo, Pauliño Ikatxa (on.): (BLASTIN) (SAARDANDEIXE)

Sainz Maria Pilar (on.): (PASTELERU)

Salaberri Its, Xala: (ITZALA, 2) (EZKER AIDE)

Salazar Osa Felipe, Penaltiku (on.): (BIZIKLETA KARRERI)

Salazar Osa Purificacion, Puritxu Penaltiku (on.):  (KOMUNIÑOI)

Salazar Valentin, Don Valentin (on.):  (MAXU, 1)

Salmeon (on.):  (ZAMARRERU)

San Antonio Justo, Justo Tanborreru (on.): (AKATSA, 3) (ATABALA) (BARBEIXI) (BARBERU) (JUSTO, 2) (MUSIKERU) (ORRAZIXE) (TANBOLIÑE, 4) (TANBORRA) (TANBORRERU) (ULI, 1) (ULI, 2)

Sandalia,  Sandali Santa Teesaku (on.): (KALANDIXE)

San Martin Campos Abel, Barberito: (ANDRAMAI EUNE) (BEXPERI) (PELOTA PARTIDU)

San Martin Jose, Jose Arrigorri (on.): (TANBOLIÑE, 3)

San Martin Juan:  (ABERATSA) (POBRI)

San Miguel Egiluz Anjel, Don Anjel (on.): (ESKOLA PESKA) (MAXU, 1)

San Miguel Egiluz Jesús, Don Jesús (on.): (ABARI)  (AKOLITTU, 1) (BAFORA, 4) (DON) (EJERTZIXUK, 2) (ELIXOPI)  (ERASO) (ERRAMUTAN) (ETERNIDADI) (FORMI) (GURE JAUNE, 1) (JAUNE) (KALEKUTZI) (MEZI) (NATUBITTATE EUNE) (OSPITTALA) (OSTIXI, 1) (PARROKIXE) (SERMOI) (SEÑI)

Sanchez Ferlosio Rafael:  (JO, 4)

Santa Kruz Jose, Polka (on.): (APOSTOLU) (ENTZUN, 1) (ESKOLI, 1) (GAZTAÑERU) (POLKA) (PREGOI, 1) (PREONERU) (TXAPELA)

Santamaria Ansa Karlos: (ANDIXE, 4)

Santana Geronimo, Jeolimo Santana (on.): (AJENTI)

Santana Iñazio (on.): (TXALOPI, 2)

Santana Kaspar (on.): (TXALOPI, 2)

Santiso Angel Mari, Anjel Mari Santiso (on.): (ESTUDIANTI)

Santiso Blanca, Blanka Reinaku (on.):  (LUTU)

Santiso Jose Luis (on.): (BOBI)

Santiso Sebastián (on.):  (ESTRELLITA)

Santos Klaudia, Krusalluneku (on.): (SUE, 3)

Santos Maketos (on.):  (SANTOS MAKETOS)

Santos Urresti Adrian, Adrian Panteri (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (DIARREIÑTZALLI)

Sarasola Ibon: (BAJURI) (BANDI, 1) (BRAETAKO ZURDAK) (ERRIA) (GARRANGI)  (JANGARTZU) (KAMAÑI) (KANTAL) (KLETXU) (URTXAKURRE)

Sarasola Seferino, Don Seferino: (SATURRAN)

Sarrionandia Uribelarrea Joseba: (GURUGU) (MAUMETANU)

Scola Bartolo (on.): (DESPIXKI) (DITO) (FABRIKI) (FITELI, 4)

Sebastián (on.): (DIARREIÑTZALLI)

Seberi (on.): (AINGIRI, 2) (AKORDU) (BALTZA, 3) (ETXEBARRU) (IXENAK)

Sebero (on.):   (SAARDANDEIXE)

Segunda (on.): (DROGEXI)

Serafina. Doña Serafina, maistri: (ESKOLI, 1)

Serafin Jitanu (on.): (KALANDIXE) (KUTXILLONEKUK)

Solabarrieta Ane,  Ane Kastora (on.) (EIÑ, 5)

Solabarrieta Arrizabalaga Domeka (on.): (KAZERU, 2)

Solabarrieta Arrizabalaga Jon (on.): (KAZERU, 2) (SARI KONPONTZEN)

Solabarrieta Badiola Bizenta (on.):  (TOBANEKU)

Solabarrieta Bedialauneta Teresa, Teese Sagradaku (on.): (PITXILIKOTE)

Solabarrieta Esther (on.): (BOTU)

Solabarrieta Fidel (on.): (BIENVENIDA)

Solabarrieta Goiogana Consuelo (on.):  (BARAIKU) (BERIALA) (DROGEXI) (ON, 9) (RESULTATEN DA) (SEÑE)

Solabarrieta Hermenegilda, Herme (on.): (BENTI)

Solabarrieta Jon (on.): (MURTZI)

Solabarrieta Jose (on.): (DESIXENA) (ERRAPEL) (JOSE) (KOFRAI ATZI) (KUADRILLI, 1)

Solabarrieta Joseba, Urrutxe (on.):  (KOBRADORI)

Solabarrieta Jose Maria, gerra aurrin alkati ixantzana (on.): (BOTU)

Solabarrieta Leon, Solabarrietakun atte (on.): (SARI KONPONTZEN)

Solabarrieta Rafael, Errapel (on.):  (BILLE) (ERRAPEL) (PERROTXIKERU)

Solabarrieta Txomiñ (on.): (ESTUDIANTI) (KANTTOPI)

Solozabal Jose Migel: (GOIKOTORREKO DENDI)

Solozabal Mandiola Gregoria, Goiko Torreko Gregori (on.): (ETXEBARRU) (GOIKOTORREKO DENDI) (TORRI)

Soroa Goitia Miguel, Soroa II:  (ANDRAMAI EUNE) (BEXPERI) (PELOTA PARTIDU)

Sotera, Sotera Berrill (on.): (KALANDIXE)

Stan Lauren: (SOBRI) (TOTU TE MEIE)

Subiñas: (KORPEON)

Tanbolintteru (on.): (BARBEIXI)

Tarzan, Tartzan:  (FILOMENU) (TARTZAN)

Telesforo, Telisforo Errekadorineku (on.):  (ERREKADORI)

Teodora, Txomiñ Agirren lobi (on.): (EBAKUAZIÑOI)

Tere (on.): (JERTSETERI)

Teresa, Sor Teresa (on.):  (OSPITTALEKO MOJI)

Teresa (on.): (EBAKUAZIÑOI)

Tiborzia (on.):  (SIFONERI)

Tiburtzio (on.):   (SAARDANDEIXE)

Timuti, Iperkaleko Benturon arrebi (on.): (BENTURO)

Timotea, Timuti Txantxala (on.): (KALANDIXE)

Tio Barato (on.):  (ABILLANI) (GOZOLUZI) (KAAMELU) (PIRULI) (TIO BARATO)

Torrosilla (on.):  (SAARDANDEIXE)

Tramana: (ERREKAXI)

Ttanboliñ (on.): (ULI, 2)

Turubi (on.): (KUTXILLONEKUK)

Txakartegi Antonio, Martaneku (on.):  (MIRENTXUKUK)

Txakartegi Crisóstomo, Diopill (on.): (DIOPILL) (GERRI, 4) (GORRU) (INDDAR) (KALANDIXE) (PALASERU)

Txakartegi Etxebarria Jose Antonio, Txaka (on.): (BIZIKLETI, 3) (MIKALLA)

Txakartegi Etxebarria Maria Nieves (on.): (AGUR) (ERREKADORI) (MIKALLA) (PUNTAKO ESNI)

Txakartegi Jacinto, Kasinto Txakartegi (on.): (SOKA-OBILLU)

Txakartegi Jose Agustín, Takota (on.):  (DESIXENA) (DIOPILL) (EIÑ, 5) (ERRAMUTAN)  (ESTROPARI) (KALANDIXE) (TAKOTA, 2) (ZAMORA)

Txakartegi Jose Antonio, Patximillan (on.): (ALKARTASUNA)

Txakartegi Josefa, Jospa Txati (on.): (DANBALA)

Txakartegi Josefa Antonia, Jospantoni, Danbalan andri (on.): (DANBALA)

Txakartegi Mari (on.): (PITXILIKOTE)

Txakartegi Ricardo, Zamora (on.): (ARKOTXA BALENTZIAGA) (ARMOZU) (ARRASTI, 3) (BIRI) (DESIXENA) (DIARREIÑTZALLI) (EIÑ, 5) (ENBARKA, 1) (ERRAMUTAN)  (ESTROPARI) (GUZURRE) KINTTAKUK) (KOKOTA) (KUADRILLI, 1) (MOTILOI) (PASAI) (SARTU) (TAKOTA, 2) (ZAMORA)

Txantxez Juanita:  (KAO DE MARRA)

Txarritxiki (on.): (SAARDANDEIXE)

Txitxarro (on.):  (SAARDANDEIXE)

Turubi, Erroken-da ama (on.): (KALANDIXE)

Txurruka Elorza Kosme Damian, Txurruka: (BUELTAN ETORRI) (MUTRIKU)

Txurruka Nikomedes, Txurruka barberu, atte (on.): (AKATSA, 3) (BARBEIXI) (BARBERU) (ORRAZIXE) (TANBOLIÑE, 4) (ULI, 1) (ULI, 2)

Ugalde Fernando (on.): (ESTUDIANTI)

Ugalde Teodoro, Tiadoro Astilleruku (on.):  (ASTILLERO TXIKIXE)

Ugalde, Yokuirare (on.):  (DESIXENA) (FATOIXI) (KANTTOPI)

Ugartemendia Laizirika Mauricio, Mauri: (ATELETI) (PUESTU, 3)

Ugartetxea Antoni, Txitxiñaneku (on.): (TXITXIÑE)

Ugartetxea Juana, Juana Txati (on.): (DOTRIÑI) (KALANDIXE) (TXATU)

Ugartetxea San Antonio Ane, Ane Panaderi (on.): (AUTISTI) (PASTELERU)

Ugartetxea San Antonio Iñaki, Iñaki Panadero (on.): (DEBA) (LABI) (PANADERU)

Unanue Mikel:  (EZKER AIDE)

Unanue Iramategi Pedro Mari (on.): (AFILLERU) (TENORRA)

Urain    Felix,  Endoiako Lakiola  baserriku: (BAKAZIÑOIK)

Uranga Julia, Señorita Julita (on.): (MAISTRI)

Uranga Manolo (on.):  (MUSIKERU) (TANBOLIÑE)

Urbieta Agirretxea Agustin (on.): (KANTTOPI)

Urbieta Etxaburu  Antigua (on.): (PALAMETRU) (SAGAR-UMETXIKIÑERU)

Urbieta Etxaburu Ane (on.): (BIZKARGI) (GUARDASOLA) (IRIONDO ARRAÑE) (KRIXARI, 2) (OGIXE, 3) (SARI, 5) (TOKAMENA) (ZAFA)

Urbieta Guillerma, Gillerma Abarketeri (on.): (ABARKETI, 3) (KALANDIXE)

Urdangarin Jose (on.): (LOIOLA) (TXOFERRA)

Urdangarin Mikel: (TXATXAMATXALIÑATXU)

Urdangarin Patxi (on.):  (LOIOLA) (TXOFERRA)

Ureña Victor (on.) (DIRETORI)

Uribazterra (on.): (PROBLEMI, 2) (TXALETA)

Uribe Etxebarria Ignacio, Uribe:  (PUESTU, 3)

Uribe Lorentzo, Sandia: (EBAKUAZIÑOI)

Uribe Urbieta Kirmen (on.): (ALKAR) (ANTIUKO AMABERJIÑI) (ESTROPARI) (GALARRENA) (GUZURRETXI) (IXURDI, 1) (POBRI) (SEÑERU) (TXALETA) (TXATXAMATXALIÑATXU) (TXORI ERREKA, 2)

Uribe Urbieta Txomin (on.): (PALAMETRU) (SAGAR-UMETXIKIÑERU)

Urkidi Lorea (on.): (ESKOLA KIESIK)

Urkidi Luxio, Kofraxako Luxio (on.): (ESKOLA KIESIK)

Urkidi Maruri Tomasa, Aulestiko Zubero Etxebarriku: (AÑA) (ERBIXE) (GOSI, 1) (GALDU, 2) (ITXOSU) (IXATEZ) (ORTOZIK) (PAETEKO ERLOJU) (PERU TE MARIXE) (TATARREZ)  (TRIPAKO MIÑE) (UZKARRA)

Urkiola Jose, Brontxe (on.):  BUZTAÑU (KORNETI, 3) (LEKATXO) (MUSIKERU) (ZINI)

Urkiri Jose Antonio, Astilleruko Txiki (on.):  (AFILLERU) (TXIKI, 2)

Urkiza Andres, Andres Mamarro (on.): (AXKOLAXE)  (AXKORI, 2) (BEAKUNI) (BENTURO) (DESAPIXA) (MAMARRO) (POSTURI)

Urkiza Ibaibarriaga Ana (on.):  (LUPU) (TXARRITXIKI)

Urkiza Jesús Mari (on.): (DESIXENA)

Urkiza Jose (on.): (BUZTAÑU)

Urkiza Julian, Julian Txikixe (on.):  (FRALLI, 2) (FRENTE EIÑ) (KAPITTANA)

Urkizu Felix, Don Felis (on.): (ESKOLA PESKA)

Urkizu Juan, Juanito Urkizu (on.):  (AFILLERU) (ENTRENADORI)

Urkizu Solabarrieta Elvira (on.): (PITXILIKOTE)

Urresti Agustín, Otero (on.): (AUZEÑENTZAT) (ERREKADORI)

Urresti Aranbarri Jose, Penta (on.): (OLESKO MOLLI)

Urresti Aranzeta Felisa (on.): (MEILLA)

Urresti Bengoetxea Jose Luis (on.):  (KANTTOPI)

Urresti Frantzisko, Antzosoloku (on.): (TALLARRA)

Urresti Irueta Alejandro (on.): (JOSPANTONI)

Urresti Irueta Victoria, Jospantonineko Bittori (on.): (EGURRE, 2)   (ETXEBARRU) (GAIXKI ESAN) (GALTZERDI KONPONTZALLI) (KARRERI, 4) (MANDATO EIÑAN) (NESKA ZARRA) (PARKE ESKATU, 2) (PROPIÑI) (TITIXE, 3)

Urresti Iturrioz Gaizka, Gaixka Antzosoloku (on.): (ANTZOSOLO) (AURRESKU) (AURRESKULAXE) (BIZIKLETI, 3) (EZPATA DANTZAK) (KAXAGAÑEKU)  (KIRRU) (TALLARRA) (TINTTALEKU)

Urresti Iturrioz Jon, Antzosoloko Kirru (on.): (ANTZOSOLO)  (BANDERI) (KIRRU) (KUKAÑI) (TXALO JO, 1)

Urresti Lekuona Jose, Kinado (on.):  (KINADO) (KARTZELI, 1) (KORNETI, 2) (DESIXENA)

Urresti Lekuona Luis, Fuiston (on.): (KINADO)

Urresti Lekuona Maria Teresa, Maitere (on.): (KINADO)

Urresti Luis (on.): (ESTROPARI)

Urresti Lukas, Txist (on.): (TXIST)

Urresti Pauliñ (on.): (TXOFERRA)

Urresti Pedro Bengoetxea (on.): (BIZIKLETI, 3)

Urresti Pedro, Maiñelako Pello (on.): (BIZIKLETI, 3) (TXATXAMATXALIÑATXU)

Urrresti Aitor, Aitor Maiñazi (on.): (ALKARTASUNA) (ENTRENADORI) (MAIÑAZI)

Urrusolo Julia, Juli Errepuerto (on.): (ALDABI) (KRIXARI, 1) (NABARRIKI) (ONDEZA, 3) (RADIXU) (TOMAS)

Urrusolo Luis, Luis Erlojeru (on.): (ARKUK) (DENDI) (DEJI) (ERLOJEIXI, 1) (ERLOJEIXI, 2) (GERRI, 4) (MOLLI) (TXOKOLATE) (UMI-UMI)

Urrusolo Tiburtzio (on.): (BUZTAÑU) (LIMOSNERIA)

Urrutia Jose Mari, Totolo (on.):  (URE) (ZESTALAXE)

Urrutia Liborio, Liburio (on.): (BUZTAÑU)

Urruzuno Lorenzo, Loentzo Urruzuno (on.): (KARBONEIXI) (IKATZA) (IKATZEIXI)

Urzelai Anjel, Don Anjel Urtzelai (on.): (ABARI) (ANTIUKO AMABERJIÑI) (ORGANISTERU) (URZELAI)

Usuriaga Lauzirika Benantzi (on.): (PEDRO ATANASIO)

Uzkudun Eizmendi Paulino: (ENTZUTI, 2)

Valeri (on.): (KARTZELI, 1)

Victoriana, Vitoriana Txikixe (on.): (KALANDIXE)

Villacorta Santos Secundino, Don Sekundino (on.): (ESKOLI) (KARRERI, 1) (KONPASA, 3) (KONTZEJU, 1) (SOLFEU)

Xarra (on.):  (MIRENTXUKUK)

Xurdo (on.): (TRETZI, 1)

Yrizar Pedro: (ZERTU)

Zabala Antonio:  (OLLU, 1)

Zabala Edur (on.): (ESTUDIANTI)

Zabala Juan, Artondo (on.):  (ARTONDO) (PALANKI, 2) (PELOTA PARTIDU)

Zabaleta Nicolás: (SUE, 4)

Zaldunbide Dimas: (JANGARTZU)

Zarraga Aranbarri Antonio (on.): (JATEARRAÑE)

Zarraga Txakartegi Antonio (on.): (BABIA) (BARRI, 6) (MATADEIXI) (REDERU) (SIFONERI) (ZAZ EIÑ, 2)

Zarraga Begoña (on.): (AZION KATOLIKA) (NIÑOS POBRES)

Zarraonaindia  Telmo,  Zarra:  (ABANTZARI) (ATELETI) (ZARRA, 2)

Zelaia (on.):  (FABRIKANTI)

Zelaia Antigua, Antiua Txirriñe (on.): (AFILLERU)

Zelaia Arantzamendi Iñaki (on.): (PEDRO ATANASIO)

Zelaia Juana, Juana Ederra (on.): (ANDIXE, 4) (EDERRA, 3) (ETXEBARRU) (ILLDDAKU)

Zelaia Markuerkiaga Miren, Mai Tobaneko Miren (on.): (FABRIKI)

Zelaia Osa Maitena (on.): (FABRIKI) (MAISTRI, 3)

Zelaia Vitoriano, Don Bitoriano (on.): (BOTU) (EUSKERAZKO IXENAK) (DON) (DOÑA)

Zelaia Ignacio, Iñazio Txitxarro (on.): (PEDRO ATANASIO)

Zenarrozabeitia Bruno,  Don Burno (on.): (ABARI) (KIESIK) (MEZI)

Zenarruzabeitia Agustin, Don Austiñ Bikaxo zarra (on.): (BIKAXU) (TXARTELA, 1)

Zenarruzabeitia Ramon, Don Ramon (on.): (EUSKERAZKO IXENAK) (TUTORI)

Zendoia (on.):  (BURKU)

Zendoia Salvador (on.): (BIENVENIDA)

Arisbitarte Beristain Cecilio, Zerreru (on.):  (DENDI) (ZERRERUNEKO DENDI)

Zezermendi (on.): (SAARDANDEIXE)

Zizili Beko Kaleku (on.):  (EMON, 3)

Zubiaurre anaiak: Valentin eta Ramon: (GUZURRETXI)

Zubikarai Angel, Anjel Ixkiri (on.): (IXKIRI, 4)

Zubikarai Bedialauneta Augustin, Austiñ Zubikarai (on.): (AFILADORI) (AFILLERU) (AINGIRI, 3) (ALBAETAKO ATI) (ARIMAPILAK, 1) (ARRANTZAN, 2) (ARRAÑAN IXENAK) (BERLENKI) (BESIU DENPORI) (BLASTIN) (DESIXENA) (EBAKUAZIÑOI) (ENTZUTI, 2) (ERLAXE, 1) (EURI-ARRAÑE) (GANTZERU)  (GARRANTZIXE) (ILLDDAKUN TRAJI) (IXATI) (JOSAFATEKO ZELAXE) (KAKOTA) (KALAGIXONA) (KARDAMU) (KOSKAN) (KUADRILLI, 1) (MATAPUNTXETI) (MAZI-BARRILLI) (MIELGI, 1) (MOKOLOI) (MOZKORRA) (MUTILLE, 1) (PELOTAXE) (PERLOI URE) (PERRERU) (POPABISTAN) (POPAKEXU, 1) (POPAKO TXUNTXURRE) (REDERU) (SAN PEDRO, 1) (SARBAISTE) (SIKATU PLANA) (TABERNI) (TAKIN-TAKIN) (TALAXERU) (TANGARTA) (TITIXE, 2) (TOLLE, 2) (TXALOPI, 1, 2)

Zubikarai Ibazeta Ambrusia, Anbrusi (on.): (BERDE) (EL SUSTANTZIERO)

Zubikarai Olea Anjel,  Anjel Olea (on):   (ALKARTASUNA)

Zubikarai Pedro, Kuarteroi (on):  (KUARTEROI)

Zubikarai Rosario (on.): (PERRERU)

Zubikarai, Oleanekuk (on.): (AROTZA)